Beti Bachao Beti Padhao

अकोला विभागातील शिवाजी महाविद्यालय अकोला, डीपीकी रोड अकोला, अकोट आणि बुलढाणा शाखांसाठी जागेची आवश्यकता

प्रारंभ तारीख: 24/11/2021
सबमिशनची अंतिम तारीख: 04/12/2021

अकोला विभागातील शिवाजी महाविद्यालय अकोला, डीपीकी रोड अकोला, अकोट आणि बुलढाणा शाखांसाठी जागेची आवश्यकता