Beti Bachao Beti Padhao

पुणे शहर विभागातील पद्मावती शाखेसाठी लीज / भाडे तत्त्वावर जागेची आवश्यकता असलेल्या जागेसाठी निविदा सूचना

प्रारंभ तारीख: 19/12/2015
सबमिशनची अंतिम तारीख: 19/12/2015

पुणे शहर विभागातील पद्मावती शाखेसाठी लीज / भाडे तत्त्वावर जागेची आवश्यकता असलेल्या जागेसाठी निविदा सूचना