Beti Bachao Beti Padhao

GEM बिड क्रमांक: GEM/2022/B/2837222 - खुल्या प्रकारासाठी निविदा -1 सेफ डिपॉझिट लॉकर कॅबिनेटसह IS5244:2014 ची पुष्टी करणारे 75 लॉकर्स इंदूर झोनमधील 3 शाखांसाठी जसे की आगर, अलीराजपूर आणि बरवानी शाखेसाठी

प्रारंभ तारीख: 09/12/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 19/12/2022

GEM बिड क्रमांक: GEM/2022/B/2837222 - खुल्या प्रकारासाठी निविदा -1 सेफ डिपॉझिट लॉकर कॅबिनेटसह IS5244:2014 ची पुष्टी करणारे 75 लॉकर्स इंदूर झोनमधील 3 शाखांसाठी जसे की आगर, अलीराजपूर आणि बरवानी शाखेसाठी