Beti Bachao Beti Padhao

सध्याची प्रवासी लिफ्ट हटवून आणि त्याचा बायबॅक करून नवीन लिफ्टचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि लिफ्ट चालू करणे

प्रारंभ तारीख: 09/06/2020
सबमिशनची अंतिम तारीख: 29/06/2020

सध्याची प्रवासी लिफ्ट हटवून आणि त्याचा बायबॅक करून नवीन लिफ्टचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि लिफ्ट चालू करणे