Beti Bachao Beti Padhao

कॅटरिंग सेवा देण्यासाठी आरएफपी (ए) कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, लेन नं. 11, प्रभात रोड, पुणे- 411 004. (बी) कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय दहनुकर कॉलनी (सी) डेक्कन जिमखाना पुणे येथे आयटीटीआय केंद्र

प्रारंभ तारीख: 30/04/2019
सबमिशनची अंतिम तारीख: 15/05/2019

कॅटरिंग सेवा देण्यासाठी आरएफपी (ए) कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, लेन नं. 11, प्रभात रोड, पुणे- 411 004. (बी) कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय दहनुकर कॉलनी, (अवॉर्ड स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र) (सी) डेक्कन जिमखाना पुणे येथे आयटीटीआय केंद्र