Azadi ka Amrit Mahatsav

आरएफपी - पुरवठा, स्थापना, रोख पुनर्वापराची देखभाल व 7 वर्षांसाठी व्यवस्थापित व रोख भरपाई पुरवण्यासाठी व विद्यमान एटीएम खरेदीसाठी

प्रारंभ तारीख: 09/10/2019
सबमिशनची अंतिम तारीख: 07/11/2019

आरएफपी - पुरवठा, स्थापना, रोख पुनर्वापराची देखभाल व 7 वर्षांसाठी व्यवस्थापित व रोख भरपाई पुरवण्यासाठी व विद्यमान एटीएम खरेदीसाठी