Beti Bachao Beti Padhao

लोकमंगल बिल्डिंग, शिवाजीनगर, पुणे येथे कंपाऊंड वॉलच्या नूतनीकरणाच्या प्रस्तावित कामासाठी निविदा दस्तऐवज

प्रारंभ तारीख: 27/04/2022
सबमिशनची अंतिम तारीख: 20/05/2022

लोकमंगल बिल्डिंग, शिवाजीनगर, पुणे येथे कंपाऊंड वॉलच्या नूतनीकरणाच्या प्रस्तावित कामासाठी निविदा दस्तऐवज