Azadi ka Amrit Mahatsav

बाजीराव रोड परिसर, पुणे येथे बाह्य दुरुस्तीसाठी आरएफपी, टेरेस वॉटरप्रूफिंग प्लास्टरिंग, चित्रकला, शौचालय नूतनीकरण आणि इतर विविध कार्य.

प्रारंभ तारीख: 16/04/2019
सबमिशनची अंतिम तारीख: 30/04/2019

बाजीराव रोड परिसर, पुणे येथे बाह्य दुरुस्तीसाठी आरएफपी, टेरेस वॉटरप्रूफिंग प्लास्टरिंग, चित्रकला, शौचालय नूतनीकरण आणि इतर विविध कार्य.