Beti Bachao Beti Padhao

डेटा सेंटर, आपत्ती पुनर्प्राप्ती केंद्र आणि नजीकच्या संकेतस्थळांसाठी सर्व्हर्स् आणि स्टोरेज उपकरणांची पुरवठा, स्थापना आणि देखभाल यासाठी आरएफपी.

प्रारंभ तारीख: 12/08/2015
सबमिशनची अंतिम तारीख: 05/09/2015

डेटा सेंटर, आपत्ती पुनर्प्राप्ती केंद्र आणि नजीकच्या संकेतस्थळांसाठी सर्व्हर्स् आणि स्टोरेज उपकरणांची पुरवठा, स्थापना आणि देखभाल यासाठी आरएफपी.