Beti Bachao Beti Padhao

अमरावती विभागातील गडजनगर, धामगाव आणि तळेगाव शाखांसाठी लीज / भाडे तत्त्वावर जागेची आवश्यकता

प्रारंभ तारीख: 25/04/2015
सबमिशनची अंतिम तारीख: 25/04/2015

अमरावती विभागातील गडजनगर, धामगाव आणि तळेगाव शाखांसाठी लीज / भाडे तत्त्वावर जागेची आवश्यकता