Beti Bachao Beti Padhao

मालेगाव झोन अंतर्गत मनमाड शाखेच्या स्थलांतरासाठी भाडेपट्टी/भाडे तत्त्वावर जागेची आवश्यकता आहे

प्रारंभ तारीख: 18/08/2021
सबमिशनची अंतिम तारीख: 01/09/2021

मालेगाव झोन अंतर्गत मनमाड शाखेच्या स्थलांतरासाठी भाडेपट्टी/भाडे तत्त्वावर जागेची आवश्यकता आहे