Beti Bachao Beti Padhao

बाणेर / बालेवाडी / हिंजवडी / खराडी / हडपसर, पुणे येथे बँकेच्या आयटी संबंधित स्थापनेसाठी भाडेतत्त्वावर रेडी टू मूव्ह (प्लग आणि प्ले) व्यावसायिक मालमत्तेची आवश्यकता / भाड्याने घेणे.

प्रारंभ तारीख: 02/01/2023
सबमिशनची अंतिम तारीख: 23/01/2023

बाणेर / बालेवाडी / हिंजवडी / खराडी / हडपसर, पुणे येथे बँकेच्या आयटी संबंधित स्थापनेसाठी भाडेतत्त्वावर रेडी टू मूव्ह (प्लग आणि प्ले) व्यावसायिक मालमत्तेची आवश्यकता / भाड्याने घेणे.