Azadi ka Amrit Mahatsav

शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

2023-24 च्या आथिर्क वर्षात बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

2022-23 च्या आथिर्क वर्षात बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

2020-21 च्या आथिर्क वर्षात बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

2021-22 च्या आथिर्क वर्षात बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

2019-20 च्या आथिर्क वर्षात बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

2018-19 च्या आथिर्क वर्षात बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

आर्थिक वर्ष 2016-17 साठी बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

आर्थिक वर्ष 2015-16 साठी बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

आर्थिक वर्ष 2014-15 साठी बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

आर्थिक वर्ष 2013-14 साठी बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न

आर्थिक वर्ष बँकेचे शेअरहोल्डिंग पॅटर्न 2012-13 आर्थिक वर्षांसाठी