Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - अहमदनगर झोन

Date of E-auction: 28/03/2022

1. शाहिदा शफीक शहा आणि रफी इमाम शहा 2. सुश्री सी पी जगताप आणि अभियंता प्रॉप सी पी जगताप