Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - कोल्हापूर विभाग

Date of E-auction: 28/03/2022

1. M/s दैनिक जनप्रवास, त्याच्या प्रॉपर श्री संजय प्रल्हाद भोकरे द्वारे | 2. मेसर्स आदित्य डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स, प्रॉपद्वारे श्री सागर सुमंत कुलकर्णी | 3. मेसर्स आदित्य केमिकल्स, त्याच्या प्रॉपर श्री नितीन राजाराम काळे | 4. श्री भाऊसो विष्णू यादव, श्री तानाजी विष्णू यादव, आणि श्री संभाजी विष्णू यादव | 5. मेसर्स सन इको, संपूर्णपणे प्रॉप मिस्टर नितेश दिलीप देशिंगे | 6. श्री. सुजय शंकरराव पाटील | 7. श्रीमती राजश्री बाळकृष्ण निंबाळकर आणि श्री. रिधम सुधीर पोवार | 8. श्री महेश बाळकृष्ण वेळू, मेसर्स श्री गणेश काजू प्रक्रीया उद्योगाचे प्रोप | 9. श्रीमती वनिता तुकाराम आंबोळे | 10. श्री प्रविण रघुनाथ रेडकर | 11. श्री. प्रकाश मारुती कराडे आणि सौ. पद्मावती बाजीराव घोरपडे | 12. M/s युनिव्हर्सल पॅकेजिंग | 13. श्री तानाजी शिवाजी गायकवाड आणि श्री अरुणा तानाजी गायकवाड | 14. श्री. संजय आप्पासो कांबळे आणि सौ. सुषमा संजय कांबळे | 15. श्री. सूर्यकांत आनंदराव जाधव | 16. श्री बाबासो रामगोंडा पाटील | 17. श्री जयवंत वसंत पाटील | 18.श्रीमती साधना सुरेश निकम आणि सुरेश बाबू निकम.