Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - SAMB पुणे झोन

Date of E-auction: 30/04/2022

1. मेसर्स स्नेहा एंटरप्रायझेस | 2. श्रीमती नेहा एस आचार्य आणि श्री संतोष व्ही आचार्य (Hsg कर्ज) | 3. श्री संतोष व्ही आचार्य आणि श्रीमती नेहा एस आचार्य (Hsg कर्ज) | 4. मे/से जलद विक्री | 5. मेसर्स धायफुले ऍग्रो इंडस्ट्रीज