Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - चंद्रपूर झोन

Date of E-auction: 23/03/2022

1. मेसर्स साई इलेक्ट्रॉनिक, प्रॉप: श्री. ई. व्यंकटेश्वरलू नरसैया येल्गामवा | 2. मेसर्स शिवानी एंटरप्रायझेस, प्रॉप: श्री सुनीलकुमार ईश्वरीप्रसाद सुर्यवंशी | 3. मेसर्स हिमसागर आइस फॅक्टरी, प्रॉप: श्री. विनोद माधव घुगरे | 4. मेसर्स ओंकार ऍग्रो एजन्सीज, प्रॉप: श्री. दिगंबर श्रीराम गोविंदवार | 5. मे. तिरुपती कृषी केंद्र, प्रॉप: श्री. अमोल गजानन गोरे | 6. मे. नितीन कृषी केंद्र मांगली, प्रॉप: श्री. गजानन विश्वनाथ गोरे