Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - पुणे पश्चिम विभाग

Date of E-auction: 24/03/2022

1. M/s श्री विशाल ज्वेलर्स | 2. सौ. सुवर्णा सुभाष लोहकरे आणि श्री. सुभाष साहेबराव लोहकरे | 3. कै.श्री.संतोष नारायण बडांबे सौ.रुपाली संतोष बडांबे