Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - चंदीगड झोन

Date of E-auction: 16/03/2022

1. मेसर्स निधी निटवेअर प्रा. लिमिटेड | 2. श्री मोहन सिंग आणि श्रीमती जगजीत कौर | 3. श्री गुरविंदर सिंग एस/श पाल सिंग | 4. मेसर्स पारस खाद्य उत्पादने