Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - कोल्हापूर विभाग

Date of E-auction: 20/04/2022

1. M/s सिद्धिविनायक कृषी उत्पादने | 2. श्री. भाग्येश जिजासाहेब देसाई आणि श्री. संगम जिजासाहेब देसाई. | 3. M/s. देवू आनंदल काजू इंडस्ट्रीज | 4. M/s. बालाजी मोबाईल शॉपी | ५. M/s. राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, प्रा. गोरक्ष आनंदा पाटील.