Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - कोल्हापूर विभाग

Date of E-auction: 16/03/2022

1. श्री सचिन अशोक पाटील आणि श्री रूपेश अशोक पाटील | 2. मेसर्स जिद्दा इंजिनिअरिंग वर्क्स. प्रोप श्री उदय प्रकाश सुतार | 3. श्री जयसिंग बापू फडतरे | 4. श्री रहिमतुल्ला अल्लाबक्ष तांबोळी, श्री इरफान रहिमतुल्ला तांबोळी आणि श्री इर्शाद रहिमतुल्ला तांबोळी | 5. श्री. दिलीप बबजीराव गरूड आणि सौ. राजश्री दिलीप गरूड | 6. श्रीमती जयश्री जनार्दन शिंदे आणि श्री जनार्दन गुंडू शिंदे | 7. श्री नायकु बाबुराव नेमिष्टे | 8. श्रीमती सरोजिनी नायकु नेमिष्टे | 9. मेसर्स लक्ष्मी ऑटो एलपीजी गॅस स्टेशन, प्रोप श्री आत्माराम रामचंद्र पवार | 10. श्री संतोष रामचद्र जाधव आणि सौ दीपाली संतोष जाधव | 11. श्री अनिल विश्वासराव पाटील आणि श्री सुनील विश्वासराव पाटील