Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - SAMB पुणे शहर क्षेत्र

Date of E-auction: 19/03/2022

1. मेसर्स धायफुले ऍग्रो इंडस्ट्रीज | 2. मेसर्स धायफुले स्पिनिंग प्रा. लिमिटेड | 3. मे/से जलद विक्री