Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तांची विक्री- औरंगाबाद विभाग

Date of E-auction: 20/08/2021

1. पूर्वा एंटरप्रायझेस | 2. सपना एंटरप्रायझेस | 3. सिद्धी इंजीनियरिंग फ्लॅट क्रमांक 3 आणि 4 | 4. सिद्धी इंजीनियरिंग फ्लॅट क्रमांक 5 | 5. श्री. पांडुरंग उत्तम बाजाड | 6. श्री. प्रकाश विधाटे | 7. श्री. राजेश लोखंडे