Azadi ka Amrit Mahatsav

कृषी कर्जासाठी मानक कार्यप्रणाली:

 1. सादर करावयाच्या कागदपत्रांच्‍या सूचीसह अर्जाचा फॉर्म देणे
 2. कायदेशीर दस्तऐवज सादर करणे आणि कायदेशीर मत प्राप्त करण्यासंबंधी औपचारिकता, जेथे लागू होईल तेथे ग्राहकास समजावून सांगणे
 3. पडताळणी सूचीनुसार आवश्यक कागदपत्रांसह कर्ज अर्ज स्वीकारणे.
 4. फोन / ई-मेल / मेलद्वारे सादर केलेल्या अर्जाची कागदपत्रे आणि कागदपत्रांची पडताळणी करणे.
 5. ग्राहक आणि बँक अधिका-या दोन्ही ग्राहकांना सोयीस्कर असलेल्या वेळी तांत्रिक व्यवहार्यतेच्या मुल्यांकनानुसार पूर्व मंजूरी फिल्ड भेट देणे.
 6. कर्जाची प्रक्रिया व कर्जाची मंजुरी
 7. अस्वीकारणाच्या कारणासह लेखी स्वरूपात अर्जदारांना (जर असल्यास) नकार देणे.
 8. मंजूरीच्या ग्राहकाला मंजुरी देताना मंजुरी पत्राची पावती मंजुरी पत्राची प्रत देण्याबाबत
 9. कर्जदार / सह-कर्जदार आणि गॅरेंटर / सिक्युरिटीजसारख्या सर्व संबंधित संस्थेकडून मंजुरी व अटी मान्य करणे.
 10. मंजूरीनुसार, अंमलात आलेल्या कर्जाची कागदपत्रे मिळवणे.
 11. गरजांनुसार टप्प्यात कर्ज रक्कम वितरीत करा.
 12. ई-मेल / फोन / एसएमएस / वैयक्तिक संपर्क / अक्षरे यांच्याद्वारे मंजुरीनुसार परतफेड आणि अन्य अटींची पूर्तता करण्यासाठी कर्जाच्या खात्यावर देखरेख ठेवणे आणि कर्जदारासह पाठपुरावा करणे.