Azadi ka Amrit Mahatsav

तारीख: 18 जुलै 2022: 30.06.2022 रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्र पोस्टच्या Q1FY23 नफ्यात 117% ची वाढ 452 कोटी झाली.

(डावीकडून उजवीकडे) श्री आशीष पांडे, कार्यकारी संचालक, श्री ए एस राजीव, एमडी आणि सीईओ आणि श्री ए बी विजयकुमार, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना

तारीख: 28 एप्रिल 2022: बँक ऑफ महाराष्ट्रला 31.03.2022 रोजी रु.1152 कोटीचा निव्वळ नफा झाला

(डावीकडून उजवीकडे) श्री आशीष पांडे, कार्यकारी संचालक, श्री. ए एस राजीव, एमडी आणि सीईओ आणि श्री. विजयकुमार, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पत्रकार परिषदेत बोलत होते

तारीख: 20 जानेवारी 2022: बँक ऑफ महाराष्ट्रचा निव्वळ नफा Y-o-Y आधारावर Q3FY22 मध्ये 111% ने वाढून 325 रुपये झाला. श्री ए एस राजीव, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपलेल्या तिसऱ्या तिमाही/नऊ महिन्यांचे निकाल जाहीर करताना (डावीकडून दुसरा).

(फोटोमध्ये एल टू आर: श्री आशीष पांडे, कार्यकारी संचालक, श्री ए एस राजीव, एमडी आणि सीईओ, श्री ए बी विजयकुमार, कार्यकारी संचालक)

तारीख: 21 ऑक्टोबर 2021: बँक ऑफ महाराष्ट्रने आर्थिक वर्ष 2021-2022 मधील तिमाही आणि अर्धवर्षाचे 264 कोटी रुपयांचा नफा पोस्ट केला. श्री. ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र 30 सप्टेंबर 2021 रोजी संपलेली तिमाही आणि अर्धवर्षाचे आर्थिक निकाल जाहीर करीत आहेत. (डावीकडून दुसरा)

(फोटोमध्ये एल टू आर: श्री हेमंत टम्टा, कार्यकारी संचालक, श्री ए. एस. राजीव, एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री ए बी विजयकुमार, कार्यकारी संचालक)

तारीख: 22 जुलै 2021: बँक ऑफ महाराष्ट्रने आर्थिक वर्ष 2021-2022 मधील पहिल्या तिमाहीत 208 कोटी रुपयांचा नफा पोस्ट केला. श्री. ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र 30 जून 2021 च्या तिमाहीचा निकाल जाहीर करीत आहेत. (डावीकडून दुसरा)

(फोटोमध्ये एल टू आर: श्री हेमंत टम्टा, कार्यकारी संचालक, श्री ए. एस. राजीव, एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री ए बी विजयकुमार, कार्यकारी संचालक)

तारीख: 29 एप्रिल 2021: बँक ऑफ महाराष्ट्रने आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी 550 कोटी रुपयांचा नफा नफा पोस्ट केला. श्री. ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या तिमाही / वर्षाचा निकाल जाहीर करीत आहेत. (डावीकडून दुसरे)

(फोटोमध्ये एल टू आर: श्री हेमंत टम्टा, कार्यकारी संचालक, श्री ए एस राजीव, एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री ए.बी. विजयकुमार, कार्यकारी संचालक)

तारीख: 19 जानेवारी 2021: बँक ऑफ महाराष्ट्रने वित्तीय वर्ष 2020-2021 मधील क्यू 3 साठी 154 कोटी रुपयांचा नफा पोस्ट केला. श्री. ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र, तिमाही आणि नऊ महिने 31 डिसेंबर 2020 चा निकाल जाहीर करीत आहेत. (डावीकडून दुसरा)

फोटोमध्ये एल टू आर: श्री हेमंत टम्टा, कार्यकारी संचालक, श्री ए. एस. राजीव, एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री नागेश्वर राव वाय, कार्यकारी संचालक)

तारीख: 19 ऑक्टोबर 2020: बँक ऑफ महाराष्ट्रने आर्थिक वर्ष 2020- 2021 च्या क्यू २ साठी 130 कोटी रुपयांचा नफा पोस्ट केला. श्री. ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र, 30 सप्टेंबर 2020 च्या तिमाही आणि सहामाही निकाल जाहीर करीत आहेत (डावीकडून दुसरा).

(फोटोमध्ये एल टू आर: श्री हेमंत टम्टा, कार्यकारी संचालक, श्री ए. एस. राजीव, एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री नागेश्वर राव वाय, कार्यकारी संचालक)

तारीख: 23 जुलै 2020: बँक ऑफ महाराष्ट्रने आर्थिक वर्ष 2020-2021 मधील पहिल्या तिमाहीत 101 कोटी रुपयांचा नफा पोस्ट केला. श्री. ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र 30 जून 2020 च्या तिमाहीचा निकाल जाहीर करीत आहेत. (डावीकडून दुसरा)

(फोटोमध्ये एल टू आर: श्री हेमंत टम्टा, कार्यकारी संचालक, श्री ए. एस. राजीव, एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री संजय रुद्र, महाव्यवस्थापक, एफएमए)

तारीख: 20 जानेवारी 2020: बँक ऑफ महाराष्ट्रने वित्तीय वर्ष 2019-2020 च्या तिमाहीतील 135 कोटी रुपयांचा नफा पोस्ट केला. श्री. ए. एस. राजीव, मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सीईओ, बँक ऑफ महाराष्ट्र 31 डिसेंबर 2019 रोजीच्या तिमाहीत आणि नऊ महिन्यांचा निकाल जाहीर करीत आहेत. (डावीकडून तिसरा)

(फोटोमध्ये एल टू आर: श्री व्ही. पी. श्रीवास्तव, मुख्य लेखा अधिकारी आणि सरव्यवस्थापक, श्री ए. सी. राउत, कार्यकारी संचालक, श्री ए. एस. राजीव एमडी आणि सीईओ, श्री एच. के. टम्टा, कार्यकारी संचालक)

तारीख: 22 ऑक्टोबर 2019: बँक ऑफ महाराष्ट्रने वित्तीय वर्ष 2019-2020 च्या क्यू २ साठी 114.66 कोटी रुपयांचा नफा पोस्ट केला. श्री. ए. एस. राजीव, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30 सप्टेंबर, 2019 रोजीच्या तिमाही आणि सहामाही वर्षासाठीच्या वित्तीय निकाल जाहीर करीत आहेत. (डावीकडून तिसरे)

(फोटोमध्ये- एल टू आर: श्री एन. रामबाबू, जनरल मॅनेजर, श्री ए. सी. राऊट, कार्यकारी संचालक,श्री ए. एस. राजीव, एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री एच. के. टम्टा, कार्यकारी संचालक आणि श्री एन. एस. देशपांडे, सरव्यवस्थापक)

दिनांक: 29 एप्रिल 2019: बँक ऑफ महाराष्ट्रने 2018-2019 च्या प्रश्न4 साठी 72.38 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला. श्री ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मार्च 2019 रोजी संपलेल्या तिमाही / वर्षाच्या आर्थिक परिणामांसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ (डावीकडून तिसरे).

(छायाचित्र- एल ते आर: श्री रमेश क्षीरसागर, सरव्यवस्थापक आयआरएम आणि क्रेडिट मॉनिटरिंग, श्री ए सी रूट, कार्यकारी संचालक, श्री ए. एस. राजीव, एमडी व सीईओ, श्री एच के तामता, कार्यकारी संचालक आणि श्री व्ही. श्रीवास्तव, सीएफओ)

दिनांक: 23 जानेवारी 2019: बँक ऑफ महाराष्ट्रने तिमाही -3018-19 साठी 431.85 कोटी रुपयांचा ऑपरेटिंग नफा पोस्ट केला, बँकेने रिटेल, अॅग्रीकल्चर आणि एमएसएमई वर वाढ करण्यासाठी फोकस सुरू केले, श्री. ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीय संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्रने डिसेंबर 2018 रोजी संपलेल्या तिमाही / नऊ महिन्यांसह श्री. ए. सी. रू. हेमंत तामता, बँकेचे कार्यकारी संचालक

31 डिसेंबर 2014 रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांचे बँकेचे आर्थिक परिणाम पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत दिनांक 13.02.2015 रोजी घोषित करण्यात आले.
फोटो (डावीकडून - उजवीकडे) दिसत: श्री. आर. अथमारम, कार्यकारी संचालक, श्री सुशील म्हनोत, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि श्री. आर.के.गुप्ता कार्यकारी संचालक

30 सप्टेंबर 2014 रोजी संपलेल्या अर्ध्या वर्षाचा बँकेचा आर्थिक परिणाम 07 -11-2014 रोजी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आला.
छायाचित्रात (डावीकडून - उजवीकडे) पाहिले: श्री. आर. अथमारम, कार्यकारी संचालक, श्री सुशील म्हनोत, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि श्री आर के. गुप्ता कार्यकारी संचालक.

पुणे येथे 02.08.2014 रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत 30 जून 2014 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे बँकेचे आर्थिक परिणाम घोषित करण्यात आले होते.
छायाचित्रात (डावीकडून - उजवीकडे) पाहिले: श्री. आर. अथमारम, कार्यकारी संचालक, श्री सुशील म्हनोत, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि श्री आर के. गुप्ता कार्यकारी संचालक.

31 डिसेंबर 2013 रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांच्या बँकेचे आर्थिक परिणाम पुण्यात 31.1.2014 रोजी होणार्या पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले.
छायाचित्रात (डावीकडून उजवीकडे) पाहिले: श्री. आर. अथमारम, कार्यकारी संचालक, श्री सुशील म्हनोत, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि श्री आर के. गुप्ता कार्यकारी संचालक.

29 -10-2013 रोजी पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत 30 सप्टेंबर 2013 रोजी संपलेल्या अर्ध्या वर्षासाठी बँकेचे आर्थिक परिणाम घोषित करण्यात आले.
छायाचित्रात (डावीकडून उजवीकडे) पाहिले: श्री. सी. व्ही.आर. राजेंद्रन, कार्यकारी संचालक आणि श्री आर. कार्यकारी संचालक.

30 जून 2013 रोजी समाप्त होणाऱ्या तीन महिन्यांच्या बँकेच्या आर्थिक निकालाची घोषणा पुण्यात 2-8-2013 रोजी होणार्या पत्रकार परिषदेत झाली.
छायाचित्रात (डावीकडून उजवीकडे) पाहिले: श्री. सी. व्ही.आर. राजेंद्रन, कार्यकारी संचालक आणि श्री. नरेंद्र सिंह अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक.

श्री. नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि श्री. सी. व्ही.आर. राजेंद्रन, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सर्व विश्लेषकांच्या भेटीत ऑडिट फायनान्शियल रिझर्व्स मार्च 2012 चे घोषित करणाऱ्या सर्व सर्वसाधारण व्यवस्थापक

31 डिसेंबर 2011 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांचे बँकेचे आर्थिक परिणाम घोषित केल्यानंतर 20-01-2012 रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद आणि विश्लेषकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
छायाचित्रात दिलेले: श्री. एस. एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, विश्लेषक मेळावा (केंद्र), श्री. एम. जी. संघवी, कार्यकारी संचालक (डावीकडे) आणि श्री. नरेंद्र सिंग (सीएमडी डिजीटल)

नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एएस भट्टाचार्य, कार्यकारी संचालक, एमजी संघवी, कार्यकारी संचालक, जनरल मोटर्स, , सीएमडी डिझाईन, ए.एस. बॅनर्जी, चीफ जनरल मॅनेजर व्ही. व्ही. छपकर, आर. एच. कुलकर्णी, एसडी आर्य आणि आर. पार्थसारथी (जनरल मॅनेजर्स)

श्री. एस. एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि श्री. एमए जी संघवी, कार्यकारी संचालक (दोन्ही केंद्रस्थानी) मुंबईतील 24.10.2011 रोजी बँकेच्या अर्धवार्षिक आर्थिक परिणामांवर झालेल्या विश्लेषकांच्या बैठकीत बोलत होते. छायाचित्रात श्री. या बैठकीत बँकेच्या मुख्य कार्यालयाचे सरव्यवस्थापक ए. एस. बॅनर्जी, सर्व महाव्यवस्थापक उपस्थित होते.

श्री. ए. एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, 24-10-2011 रोजी अर्धवार्षिक आर्थिक परिणाम घोषित करण्यासाठी मुंबईमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. श्री. एम. जी. संघवी, कार्यकारी संचालक आणि श्री. ए. एस. बॅनर्जी, मुख्य महाव्यवस्थापक आणि उच्चस्तरीय व्यवस्थापन अधिकार्यांसह पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित होते.

(डावीकडून उजवीकडे) श्री. ए. एस. बॅनर्जी, मुख्य सरव्यवस्थापक, श्री. एस. एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि श्री. बँकेचे कार्यकारी संचालक एम जी, संघवी, 30 जून 2011 रोजी संपत असलेल्या पहिल्या तिमाहीचे मुंबईतील 25.07.2011 रोजी बँकेच्या वित्तीय परिणामांची घोषणा केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

श्री. अनुप शंकर भट्टाचार्य, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि श्री. एम. जी संघवी, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र (केंद्र) 2 मे 2011 रोजी झालेल्या मुंबईतील विश्लेषकांच्या बैठकीला संबोधित करणार्या सर्वसाधारण व्यवस्थापकांसह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक श्री. अजय बॅनर्जी आणि जनरल मॅनेजर श्री. बी. के. पिपरैया, के. एच. वेझ, श्री. दिलीप आर. हरनागळे, श्री. व्ही. आर. गुप्ता, श्री. व्ही. चापेकर, श्री. आर. एच. कुलकर्णी, श्री. एम. व्ही. धोबले, श्री. व्ही ई दलवी, श्री. आर पार्थसर्थी आणि श्री. संजय आर्य यांनीही या मेळाव्यामध्ये भाग घेतला आहे.

बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. ए एस भट्टाचार्य, 30-04-2011 रोजी पत्रकार परिषदेत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामांची घोषणा 2010-11

बँक ऑफ महाराष्ट्रने 31 डिसेंबर 2010 रोजी संपलेल्या तिसर्या तिमाहीत पुणे येथे 21.01.2011 रोजी आर्थिक परिणाम घोषित केला. छायाचित्रात दिसत आहेत: (डावीकडून उजवीकडे) श्री. बी.के. पिपरैया, सरव्यवस्थापक, श्री. एम.जी. संघवी, कार्यकारी संचालक, श्री. ए.एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, श्री. ए.एस. बॅनर्जी, चीफ जनरल मॅनेजर, आणि श्री. के. एच. वेझ, महाव्यवस्थापक.

बँक ऑफ महाराष्ट्र चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, श्री अ.ए. भट्टाचार्य (उजवीकडे) बँकेचे अलेखापरिक्षित अर्धवार्षिक आर्थिक परिणाम जाहीर करण्यासाठी 23.10.2010 रोजी पुणे येथे आयोजित पत्रकार कॉन्फरन्स दरम्यान प्रसार माध्यमांना संबोधित करताना. कार्यकारी संचालक श्री. एम.जी. संघवीदेखील दिसेल.

श्री अनूप ए भट्टाचार्य, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (केंद्र) यांच्यासह 2 नोव्हेंबर 2010 रोजी झालेल्या मुंबईतील विश्लेषकांच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या सर्वसाधारण व्यवस्थापकांशी संपर्क साधला. बँकेचे जनरल मॅनेजर (डावीकडून उजवीकडे) एस / श्री. व्ही. के. गुप्ता, व्ही. कन्नन, अजय बॅनर्जी, बी के पिपरैया, एम व्ही. धोबळे आणि संजय आर्य यांनीही भाग घेतला.

बँकेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, श्री. ए.एस. भट्टाचार्य, कार्यकारी संचालक, श्री. 23.10.2010 रोजी पुणे येथील बँकेच्या अर्धवार्षिक आर्थिक परिणामांची घोषणा करण्यासाठी पत्रकार परिषदेत एम.जी. संघवी आणि बँकेचे जनरल मॅनेजर्स

बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बँकेच्या 100% सीबीएस कोष प्राप्त करण्याच्या निमित्ताने पत्रकार परिषदेत माध्यमांच्या सदस्यांना संबोधित करताना. डावीकडून उजवीकडे फोटोमध्ये श्री बी के पिपरया, सरव्यवस्थापक, नियोजन, श्री टी. परमेस्वर राव, संचालक, श्री एम जी संघवी, कार्यकारी संचालक आणि श्री एस एच कौशेता, संचालक

(डावीकडून उजवीकडे) श्री एलन सी. परेरा, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, श्री एम जी संघवी, कार्यकारी संचालक आणि श्री ए एस बॅनर्जी, महाव्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, येथे 11 मे 2010 रोजी मुंबईतील विश्लेषकांच्या भेटीत.

महाव्यवस्थापक, नियोजन- श्री अजय बॅनर्जी यांनी दिनांक 02.03.2010 रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रसार माध्यमांचे सदस्य आणि अमूल्य ग्राहकांचे स्वागत केले.

बँकेने हॉटेल प्राइड, पुणे येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांच्या सदस्यांना अभिवादन करताना छायाचित्रात श्री. अलेन सी. पेरेरा यांच्या समवेत 2 मार्च, 2010 रोजी 100% सीबीएस साध्य केले.

2 मार्च, 2010 रोजी बँकेच्या 100% सीबीएसची उद्दीष्टे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री अलेन सी. परेरा यांनी 'महा मोबाईल' सेवा सुरू केली.

कार्यकारी संचालक श्री एम जी संघवी यांनी 02.03.2010 रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांच्या सदस्यांना आणि अमूल्य ग्राहकांना संबोधित केले.

बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री अलेन परेरा आणि कार्यकारी संचालक श्री एम.जी. संघवीने पत्रकार परिषदेत लेखापरिक्षित आर्थिक परिणाम घोषित केले