Azadi ka Amrit Mahatsav

अनिवासी (एनआरओ ) सर्वसामान्य एनआरओ खाते

अनिवासी सर्वसामान्यअस्थायी खाते

 • रुपी चेकींग खाती म्हणजेच रुपी बचत खाते किंवा रुपी चालू खाते आणि रुपी मुदत ठेव खाते अशा स्वरुपात उघडता येतात. हे खाते भारतीय रुपीमध्ये चालवले जाईल.
 • एखादी व्यक्ती अनिवासी झाल्यावर त्या व्यक्तीच्या त्या आधीच्या रुपी खात्याचे अनिवासी सर्वसामान्य खात्यामध्ये रुपांतर होते. ही खाती अनिवासी भारतीयांसाठी असून ती मालमत्तेपासून मिळणाऱ्या भाडय़ासारखी
 • स्थानिक पातळीवरची येणी जमा व्हावीत यासाठी त्यांना या खात्यांची गरज असते.

खात्यांचे प्रकार

या योजनेच्या अंतर्गत चालू, बचत, आवर्ती आणि मुदत ठेव म्हणून योजनेच्या अंतर्गत अशा सर्व प्रकारचीचे खातीते उघडता येतातते.

संयुक्त खाती:

संयुक्त खाती दोन किंवा अधिक एनआरआय आणि / किंवा पीआयओद्वारे किंवा एनआरआय / पीआयओद्वारे निवासी नातेवाईकांसह उघडता येऊ शकतात ‘भूतपूर्व किंवा सर्व्हायव्हर’ आधार. तथापि, एनआरआय / पीआयओ खातेदारांच्या आयुष्यामध्ये रहिवासी नातेवाईक खाते चालवू शकतात केवळ पॉवर ऑफ अॅटर्नी धारक म्हणून.

खाते उघडणे:

खाते खालील प्रकारच्या रकमा भरून निधीद्वारे खाते उघडले जाऊ शकते:

 • परदेशातून पाठविल्या जाणाऱ्या रकमापैसे पाठवणे,
 • खातेदारांच्या तात्पुरत्या भेटी दरम्यान परकीय चलन / नोट्स / प्रवासी धनादेशातीलची प्रक्रियाउत्पन्न,
 • ड्राफ्ट / व्यक्तिगत चेकचे पैसे,
 • याच व्यक्तीच्या सध्याच्या एफसीएनआर/एनआरइ खात्यांमधून रकमांचे स्थलांतरण विद्यमान एफसीएनआर / एनआरई खाते त्याच व्यक्तीकडून हस्तांतरित करा आणि
 • रुपयांमधील कायदेशीर व्यवहार करत असलेल्या स्थानिक स्त्रोतांमधून येणा-या रकमा
 • या खात्यांमध्ये जमा झालेल्या रकमा परत न पाठवता येणा-या (नॉन-रिपॅट्रीबल) असतात, त्यांना अपवाद पुढीलप्रमाणेया खात्यांमधील निधी पुढील गोष्टी वगळता परत पाठविल्या जाणाऱ्या नाहीत:
 • आपल्या त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित खर्चाची भरपाई करण्यासाठी शैक्षणिक वर्षासाठी 30,000 अमेरिकन डॉलरपर्यंत
 • खातेदार किंवा त्याच्या कुटुंबातील परदेशात वैद्यकीय खर्च पूर्ण करण्यासाठी यूएस $ 1,00,000 पर्यंत,
 • दर वर्षी यूएस $ 1,00,000 पर्यंत, ते 10 वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या कालावधीसाठी त्यांची स्थावरअचल मालमत्तेची विक्री करतात.
 • भाडे, लाभांश, निवृत्तीवेतन, व्याज इ. तसेच निव्वळ लागू कर यासारखे चालू उत्पन्न

परवानगी संमत क्रेडिट

खातेधारकाची भारतामधील कायदेशीर येणी किंवा हस्तांतरित रकमा किंवा भारतातील तात्पुरत्या भेटीदरम्यान खातेधारकाने जमा केलेल्या परकीय चलनी नोटा किंवा साधारण बँकींग चॅनलच्या माध्यमातून भारताबाहेरु मिळालेल्या रकमांमधील उत्पन्न

परवानगी दिलेले डेबिट

आरबीआयच्या नियमांनुसार गुंतवणुकीच्या देय रकमेसह रुपयांमधील सर्व स्थानिक देय, केवळ नियमावलींची पूर्तता झाली असेल तरच

भारतातील चालू उत्पन्न भारताबाहेर पाठवणे - निव्वळ लागू कर

व्याज दर

या खात्यांवरील व्याज दर देशांतर्गत दरांसारख्या आहेत.

आयकर

या ठेवींवर मिळालेल्या व्याजासाठी आयकराच्या सध्याच्या दराप्रमाणे @ सोर्स डिडक्शन पध्दत लागू केली जाईल