Azadi ka Amrit Mahatsav

महा एमएसई तारण विनामूल्य नगदी ऋण योजना

  • भांडवली उद्देशासाठी नगदी ऋण सुविधा; कमाल रु .1.00 कोटी
  • सुरक्षा: सीजीटीएमएसइ च्या परिभाषा प्रमाणे कर्जदाराची संपत्ती
  • कोणतेही आनुषंगिक सुरक्षा [अनिवार्य सीजीटीएमएसइ कव्हर
  • किमान 25% मार्जिन