Beti Bachao Beti Padhao

महा सुपर हाउसिंग लोन योजना : नवीन स्टँडअलोन कर्जदारांसाठी विद्यमान घर / सदनिका दुरुस्ती / नूतनीकरण / बदल करण्यासाठी

नं.

तपशील

योजनांच्या मार्गदर्शक सूचना

1.

कारण

विद्यमान घर / नवीन फ्लॅटची दुरुस्ती / नूतनीकरण / बदल करण्यासाठी

निर्विघ्न घरांच्या मालमत्तेवर स्वतंत्र कर्जदार

2.

पात्रता

  • पगारासाठी : रु. 3 लाख (मागील वर्षाचे उत्पन्न) - नियोक्तांकडून किमान मागील 2 वर्षांचा आयटीआर / फॉर्म 16 अनिवार्य आहे.
  • स्वयंरोजगार केलेल्या व्यावसायिकांसाठी : रु 3 लाख (मागील वर्षाच्या आयटीआर उत्पन्नानुसार) - आधारभूत कागदपत्रांसह किमान मागील 2 वर्षांचा आयटीआर अनिवार्य आहे.
  • व्यावसायिकासाठी : रु 3 लाख (मागील वर्षाच्या आयटीआर उत्पन्नानुसार) - आधारभूत कागदपत्रांसह किमान मागील 3 वर्षांचा आयटीआर अनिवार्य आहे.
  • शेती व त्यासंबंधित कामांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींसाठी किमान किमान उत्पन्न 3 लाख आहे.

3.

कर्जाचे पात्र प्रमाण

अ. दुरुस्ती / नूतनीकरणे / बदलांच्या प्रत्यक्ष किंमतीच्या 100%

बी. जास्तीत जास्त प्रमाण : 3 महिन्यांपेक्षा जुन्या नसल्याच्या नवीनतम मूल्यांकन अहवालावर आधारित मालमत्तेच्या प्राप्य मूल्याच्या कमाल 25% पर्यंत

सी. "(अ) किंवा (बी) च्या खाली

4.

मूल्य आणि मार्जिन मानदंडांना कर्ज

कमाल परतफेड कालावधी 20 वर्षे

5.

व्याजदर

व्याज दर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

6.

वजावट

पगाराच्या व्यक्तींसाठी

अलीकडच्या मासिक उत्पन्नावर आधारित 80% पर्यंत

वेतन नसलेल्या व्यक्तींसाठी

सरासरी वार्षिक उत्पन्नावर आधारित 80% पर्यंत

7.

सुरक्षितता

मालमत्तेचे न्याय्य / नोंदणीकृत तारण

8.

प्रक्रिया शुल्क

कर्जाच्या रकमेच्या 0.25% (जास्तीत जास्त रू. 25,000 / - च्या अधीन)

9.

3 EMI माफ

1) 5 वर्षे पूर्ण झाल्यावर पहिली EMI माफी,
2) 10 वर्षे पूर्ण झाल्यावर दुसरी EMI माफी,
3) तिसरी EMI माफी कर्जाची मुदत पूर्ण झाल्यावर, जेथे कर्जाची मुदत 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे.

इतर मार्गदर्शक तत्त्वे :
a. कर्जमाफीच्या प्रत्येक टप्प्यात, परतफेडीचा ट्रॅक रेकॉर्ड समाधानकारक असला पाहिजे, म्हणजे, कर्जाच्या पूर्ण कालावधीत कोणत्याही वेळी कोणतेही थकीत नसलेले खाते प्रमाणित असावे.
b. कर्जाचा किमान कालावधी 15 वर्षांचा असावा.


ईएमआयची गणना कराआत्ताच अर्ज करा