Beti Bachao Beti Padhao

अनिवासी भारतीय खाती

अनिवासी भारतीय म्हणजे कोण?-

 1. अशी व्यक्ती जी भारताबाहेर गेली आहे किंवा जी खालील कारणांसाठी भारताबाहेर वास्तव्यास आहे
  • भारताबाहेर नोकरी करणे,
  • एखादा व्यवसाय किंवा उपजीविकेसाठी व्यवसाय करणे
  • कोणत्याही दुसऱ्या कारणासाठी अन्य उद्देशासाठी अनिश्चित कालावधीसाठी भारताबाहेर राहण्याचा हेतू असू शकतो.
 2. परदेशी सरकार, सरकारी एजन्सी किंवा आंतरराष्ट्रीय / प्रादेशिक एजन्सी जसे की संयुक्त राष्ट्रे संघटना (यूएनओ) आणि आयएमआर, आयएमएफ, आयएमआरडी इत्यादींच्या कामासाठी परदेशात काम करणारे भारतीय नागरिक.
 3. परदेशात नियुक्तीसाठी किंवा विदेशात नेमणूक केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी नियुक्त केलेले सरकारी आणि अन्य अधिकारी (राजनैतिक मोहिमांसह) अनिवासी भारतीय म्हणून ओळखले जातात.. खालील अटींची पूर्तता केल्यास बांगलादेश किंवा पाकिस्तान सोडून इतर कोणत्याही देशाचे नागरिक असणारी व्यक्ती भारतीय वंशाची आह:
  1. ती व्यक्ती भारतीय पासपोर्ट धारक आहे, किंवा
  2. किंवा भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 नुसार ती व्यक्ती किंवा तिचे आई-वडील किंवा किंवा तिचे कोणतेही आजी-आजोबा भारताचे नागरिक होते, किंवा
  3. ती व्यक्ती भारतीय नागरिकाची पती वा पत्नी आहे किंवा उपरोक्त (ए) किंवा (बी) मध्ये निर्दिष्ट केलेली व्यक्ती आहे.