Azadi ka Amrit Mahatsav

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी आणि ओबीसीसाठी मुख्य संपर्क अधिकारी

श्री विजय एन. कांबळे

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडीचे मुख्य संपर्क अधिकारी
महाव्यवस्थापक, पत प्राधान्य - कृषी, कृषी क्रेडिटचे स्लिपेज व्यवस्थापन, निमंत्रक SLBC, FI,
ग्रामीण विकास केंद्रे, आर्थिक साक्षरता, SHG, M-SETI, MGB, PSLC, ग्रामीण महिला बालक विकास मंडळ, LLMS(कृषी)
मुख्य कार्यालय, "लोकमंगल". 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005
टेलिफोन 020 - 25614519 | ईमेल:gmfislbc@mahabank.co.in

श्री अरुण. एफ. कबाडे

ओबीसीचे मुख्य संपर्क अधिकारी
महाव्यवस्थापक, मुख्य जोखीम अधिकारी, आयआरएम, एल्को, फसवणूक मॉनिटरिंग,
मुख्य कार्यालय, "लोकमंगल". 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005
टेलिफोन 020 - 25614431 | ईमेल:gmcremon@mahabank.co.in