Azadi ka Amrit Mahatsav

बॉंडधारक संपर्क

पत्रव्यवहारासाठी पत्ता

वित्तीय व्यवस्थापन आणि लेखा विभाग :

बँक ऑफ महाराष्ट्र,
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005
दूरध्वनी क्रमांक : 020 25614386/25614255 फॅक्स क्रमांक: 020 25533924
ईमेल आयडी : cmacc@mahabank.co.in

डिबेंचर ट्रस्टीज:

कॅटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड 
(पूर्वी जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड)

जीडीए हाउस, प्लॉट नं 85,
भुसारी कॉलनी (उजवे), पौड रोड,
पुणे - 411 038
दूरध्वनी क्रमांक : 020 25280081, फॅक्स क्रमांक: 020 25280275
ईमेल आयडी: dt@gdatrustee.com

अॅक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड :
अॅक्सिस हाऊस, 2 रा मजला 'ई', 
बॉम्बे डाईंग मिल्स कंपाउंड, 
पांडुरंग बुढकर मार्ग, मुंबई - 400025 
दूरध्वनी क्रमांक: 022 43255231, फॅक्स क्रमांक : 022 43253000 
ईमेल आयडी: debenturetrustee@axistrustee.com

SBICAP विश्वस्त कंपनी लिमिटेड :
04 मजला, मिस्त्री भवन, 122 दिनशॉ वाच्छा रोड,
चर्चगेट, मुंबई - 400020
दूरध्वनी क्रमांक: ०२२ ४३०२ ५५४६
ईमेल आयडी: aayushi.sanghavi@sbicaptrustee.com

रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट :

एमसीएस शेअर ट्रान्स्फर एजंट लि
कार्यालय क्र. २०१२, डी - विंग, दुसरा मजला,
गोकुळ औद्योगिक वसाहत इमारत,
सागबाग, मरोल को-ऑप औद्योगिक क्षेत्र,
मटाइम्स स्क्वेअरच्या मागे,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059
दूरध्वनी क्रमांक :022 28476021 / 22,
ईमेल आयडी :helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com
संकेतस्थळ: www.mcsregistrars.com