Beti Bachao Beti Padhao
  फिल्टर

अडवेद मोटर्स
लिलाव : 03-May-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिल्हा पुणे

मालमत्तेचा प्रकार औद्योगिक - जंगम/अचल

क्षेत्र 42000 sq. mtr.

आरक्षित किंमत 15120000

ओम क्लॉथ
लिलाव : 03-May-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिल्हा पुणे

मालमत्तेचा प्रकार निवासी

क्षेत्र 600 sq. ft

आरक्षित किंमत 1379700

कुमारआनंद अरुण पाळसे
लिलाव : 03-May-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिल्हा पुणे

मालमत्तेचा प्रकार निवासी

क्षेत्र 575 sq. ft

आरक्षित किंमत 1475100

रवीद्र सरवन लाल थानथराठे/ प्रथम रवीद्र थानथराठे
लिलाव : 27-Mar-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिल्हा भंडारा

मालमत्तेचा प्रकार निवासी

क्षेत्र 184.80 Sq Mtrs

आरक्षित किंमत 8722900

सचिन रूपचन्द गौतम
लिलाव : 27-Mar-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिल्हा भंडारा

मालमत्तेचा प्रकार निवासी

क्षेत्र 4305 sq feets

आरक्षित किंमत 1124420

बालाजी ट्रेडिंग कंपनी
लिलाव : 27-Mar-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिल्हा नागपूर

मालमत्तेचा प्रकार व्यावसायिक

क्षेत्र 15.51 sq. mtrs

आरक्षित किंमत 902000

अस्मिता सुजीत मालवे
लिलाव : 27-Mar-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिल्हा नागपूर

मालमत्तेचा प्रकार निवासी

क्षेत्र 172.794 Sq Mtrs

आरक्षित किंमत 9657000

उमेश द्यनेश्वर नवरंगे
लिलाव : 27-Mar-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिल्हा गोंदिया

मालमत्तेचा प्रकार निवासी

क्षेत्र 186.67 sq mts

आरक्षित किंमत 2242000

अब्दुल पटेल /पटेल ट्रेडिंग को
लिलाव : 27-Mar-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिल्हा नागपूर

मालमत्तेचा प्रकार व्यावसायिक

क्षेत्र "Block No. 46-T1 14.74 Sq. Mtrs. Block No. 46-T2 32.71 Sq. Mtrs. Block No. 46-T3

आरक्षित किंमत 9409750

लॉट नंबर.1
लिलाव : 22-Mar-2024

राज्य मध्य प्रदेश

जिल्हा इंदौर

मालमत्तेचा प्रकार व्यावसायिक

क्षेत्र Area 0.330 hectare

आरक्षित किंमत 6067000

Displaying Item 1 to 10 of 1475