Azadi ka Amrit Mahatsav
  फिल्टर

कलर फैंटासिया - नागपुर जोन की अचल संपत्तियों की बिक्री
नीलामी : 16-May-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिला नागपुर

सम्पत्ती के प्रकार आवासीय

क्षेत्र 1600 Sq Ft

आरक्षित मूल्य 1024000

पचेरीवाला सारी - नागपुर जोन की अचल संपत्तियों की बिक्री
नीलामी : 16-May-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिला नागपुर

सम्पत्ती के प्रकार आवासीय

क्षेत्र 2012.80 Square Feet .

आरक्षित मूल्य 9300000

अडवेद मोटर्स
नीलामी : 03-May-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिला पुणे

सम्पत्ती के प्रकार औद्योगिक - चल / अचल

क्षेत्र 42000 sq. mtr.

आरक्षित मूल्य 15120000

ओम क्लॉथ
नीलामी : 03-May-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिला पुणे

सम्पत्ती के प्रकार आवासीय

क्षेत्र 600 sq. ft

आरक्षित मूल्य 1379700

कुमारआनंद अरुण पाळसे
नीलामी : 03-May-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिला पुणे

सम्पत्ती के प्रकार आवासीय

क्षेत्र 575 sq. ft

आरक्षित मूल्य 1475100

आवासीय संपत्ति
नीलामी : 25-Apr-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिला नाशिक

सम्पत्ती के प्रकार व्यावसायिक

क्षेत्र Survey No. 119/7/A, Total Adm.Area 5500 Sq. mtrs. and Survey No. 119/8/A, Total Adm. Area- 1024 Sq.

आरक्षित मूल्य 90500000

वर्वे सीमेंट अड़िटीवस्ज प्राइवेट लिमिटेड
नीलामी : 22-Apr-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिला पुणे

सम्पत्ती के प्रकार औद्योगिक - चल / अचल

क्षेत्र 40,000 Sq. Ft

आरक्षित मूल्य 9000000

फ्लॅट
नीलामी : 19-Apr-2024

राज्य महाराष्ट्र

जिला रायगढ़

सम्पत्ती के प्रकार आवासीय

क्षेत्र 3219.59 sq ft

आरक्षित मूल्य 20300000

भूपती श्रीनिवास
नीलामी : 19-Apr-2024

राज्य आंध्र प्रदेश

जिला विशाखापट्टनम

सम्पत्ती के प्रकार आवासीय

क्षेत्र An extent of 1700 Sq.ft

आरक्षित मूल्य 5304000

लॉट नंबर.1
नीलामी : 19-Apr-2024

राज्य मध्य प्रदेश

जिला बड़वानी

सम्पत्ती के प्रकार व्यावसायिक

क्षेत्र Area 0.886 hectare

आरक्षित मूल्य 18000000

Displaying Item 1 to 10 of 1558