आपले बँक खाते 'केवायसी'ची पूर्तता करणारे आहे का ?

तत्काळ खातेधारकांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी

'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'च्या सूचनांप्रमाणे बँकेच्या 'नो युअर कस्टमर' संकल्पनेच्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता बँकेच्या प्रत्येक गऎाहकाने करणे आवश्यक असते आणि त्यांची खाती 'केवायसी'ची पूर्तता करणारी असावी. त्यानुसार 'केवायसी' मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता न करणा-या 'बँक ऑफ महाराष्टख'च्या सर्व खातेधारकांनी आपापल्या शाखांशी संपर्क साधून आणि ताबडतोब आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन आपली खाती 'केवायसी'ची पूर्तता करणारी करावी अशी विनंती आहे. पुढील कागदपत्रे ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याची पडताळणी करण्यासाठी सादर करावी लागतात :

अ) खातेधारकाचे/खातेधारकांचे अलीकडचे फोटो

ब) ओळखीचा पुरावे

PROOF OF CURRENT ADDRESS

खात्रीलायक फोटो असलेली पुढीलपैकी कोणतीही कागदपत्रे :

 • पासपोर्ट
 • मतदार ओळखपत्र
 • पॅनकार्ड
 • ड्रायव्हींग लाययन्स
 • नामवंत कंपन्यांनी दिलेली आयडेंटिटी कार्ड (बँकेची खात्री पटणे आवश्यक)
 • बँकेची खात्री पटेल अशा पध्दतीने ग्राहकाचा पत्ता आणि ओळख याची पडताळणी करणारे मान्यताप्राप्त सार्वजनिक अधिका-याचे पत्र

पुढीपैकी कोणतीही कागदपत्रे

 • इलेक्टखाsसिटी बिले*
 • टेलिफोन बिले*
 • अन्य कोणत्याही बँकेची अकाऊंट स्टेटमेंट*.
 • Letter from reputed employer (subject to satisfaction of Bank)
 • Letter from recognized public authority verifying the address of the customer to the satisfaction of the bank
 • Ration Card**

* सदर टीप 3 महिने आधीची

** (कोणत्याही राज्य सरकारने रेशन मिळवण्याशिवाय अन्य हेतूंसाठी रेशन कार्डचा उपयोग करण्यास मनाई केली असेल तर पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशन कार्डला मान्यता मिळणार नाही.)

संयुक्त ख्रात्यांबाबत एकमेकांशी जवळचे संबंध नसलेल्या खातेधारक/अर्जदारांनी वरील कागदपत्रे सादर करुन स्वतंत्रपणे ओळख आणि पत्ता सिध्द करणे आवश्यक असते.

31.03.2011 रोजी किंवा त्यापूर्वी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केल्यास `रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'च्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे आणखी पुढच्या काही सूचना न देता ग्राहकाच्या जबाबदारीवर आणि खर्चाने `केवायसी'ची पूर्तता न करणा-या खात्यांचे कामकाज स्थगित/बंद करणे बँकेला नाईलाजाने भाग पडेल.

आणखी काही माहिती आणि स्पष्टीकरण हवे असल्यास संबंधित शाखेच्या शाखा व्यवस्थापकांशी संपर्क साधावा.

खातेधारकांनी या बाबतीत सहकार्य करावे, ही विनंती. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देणे आम्हाला शक्य होईल.

पुणे
19.01.2011

उप सरव्यवस्थापक,
नियोजन आणि व्यवस्थापन विभाग

 

More about KYC norms >>“Direct Selling Agent” for Housing Loan
उद्यमी मित्र
अटेन्शन एनआरआय कस्टमर्स
इंटिग्रिटी प्लेज सीव्हीसी तर्फे

वापरकर्त्याची नियमावली - यूपीआय
शाखा शोधा (लोकेट करा)/ एटीएम
बँकेचे विलफुल डिफॉल्टर्स
Revised Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) with effect from 07.03.2018

Press Release For the Quarter and Nine months ended 31st December 2017

Rupay Debit Card Offers

तारीख 01-02-2016 च्या अधिसूचनेच्या सेवा शुल्कातील सुधारणा 01-08-2017 पासून लागू

तारीख 01/07/2017 पासून लागू असलेले सीएमएस शुल्क य़य़

FAQs International Debit Card

A Little extra care makes your online transactions more secure

Account Portability : Transfer of account from one branch to another branch in the Bank

Bank's Codes of Commitments to Customers

List of branches authorized for opening of PPF Account

RBI Monetary Museum - Reserve Bank of India

General Information about the Museum
विशेष शाखांची यादी
आयात / निर्यात चलन
राज्यनिहाय सुट्ट्या
महत्त्वाचेः :बँक ऑफ महाराष्ट्र कोणत्याही कारणास्तव फोन/इमेल/एसएमएस द्वारे बँक खात्याचे तपशील कधीही विचारीत नाही.

बँक सर्व ग्राहकांना विनंती करत आहे की, अशा फोन/इमेल/एसएमएस यांना प्रतिसाद देऊ नये आणि त्यांचे बँक खात्याचे तपशील कोणत्याही कारणास्तव कोणालाही देऊ नये. तुमचा सीव्हीव्ही/डेबिट-पिन क्रमांक/क्रेडिट कार्ड कोणालाही देऊ नये.