कॉर्पोरेट घोषणा

Outcome of Board Meeting of the Bank held on 29.11.2018

Notice of Board Meeting of the Bank to be held on 29.11.2018

Revised MCLR w.e.f 07th November, 2018

Disclosure - MD & CEO and ED of Bank reinstated of their Functional responsibilities

Clarification on Notes to Accounts of Financial results for the period ended 30.09.2018

Half Yearly Communication for the period ended 30.9.2018 - Debt instruments

Outcome of Board meeting held on 30.10.2018

Payment of Interest on Bonds - 20.10.2018

Notice of Board Meeting to be held on 30th October, 2018

Revised MCLR w.e.f 07th October, 2018

Payment of Interest on Bonds - 01.10.2018

Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 - 17.09.2018

Intimation about the change in address of RTA’s Mumbai office

Revised MCLR w.e.f 07th September, 2018

Revision in Credit ratings

Revised MCLR w.e.f 07th August, 2018

Outcome of Board meeting held on 03.08.2018

Notice of Board Meeting to be held on 03rd August, 2018

Intimation in regard to ICA for Resolution of Stressed Assets

Revised MCLR w.e.f 07th July, 2018

Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Payment of Interest on Bonds (INE457A08035)

Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Clarification to news items appearing in Hindustan Times dated 23.06.2018

Clarification to news items appearing on 20.06.2018

Revised MCLR w.e.f 07th June, 2018

Notice of Strike

तारीख 10.05.2018 रोजी आयोजित विश्लेषकांच्या/गुंतवणूकदारांच्या सभेचे अनुसूची/परिपत्र

तारीख 7 मे 2018 पासून लागू सुधारित एमसीएलआर

तारीख 31.3.2018 रोजी समाप्त होणा-या सहामाहीकरिता अर्ध-वार्षिक कम्युनिकेशन

तारीख 04.05.2018 रोजी आयोजित बोर्ड सभेचे निष्कर्ष

तारीख 04.05.2018 रोजी आयोजित बोर्ड सभेची अधिसूचना

टियर 2 बाँडसचे रिडम्प्शन/विमोचन (आयएनई 457ए09132)

तारीख 7 एप्रिल 2018 पासून लागू सुधारित एमसीएलआर

बँकेतील रु.3173 कोटीच्या भांडवल वृद्धीबदल्यात भारतसरकारला भागांचा हिस्सा

एटी1 बाँडच्या रिडम्प्शन/विमोचनावर मुद्दल व व्याजाचे प्रदान

तारीख 7 मार्च 2018 पासून लागू सुधारित एमसीएलआर

टियर 2 बाँडसचे रिडम्प्शन/विमोचन (आयएनई 457ए09132)साठी रेकॉर्ड डेट

रेग्युलेटरी इव्हेंटच्या अंतर्गत बेसल III कम्प्लायन्ट एटी1 बाँडस् वरील एक्सरसायजिंग कॉलकरिता अधिसूचना

रेग्युलेटरी कॉल ऑप्शन्सकरिता इन्फर्मेशन मेमोरँडम्स

रेग्युलेटरी इव्हेंटच्या अंतर्गत एटी1 बाँडसच्या कॉल ऑप्शन्सकरिता रेकॉर्ड डेट

क्रेडिट रेटिंग पुनरावलोकनात

एटी1 बाँडसच्या कॉल ऑप्शन्सकरिता रेकॉर्ड डेट

चीफ रिस्क ऑफिसरचा नियुक्ती

तारीख 7 फेब्रुवारी 2018 पासून लागू सुधारित एमसीएलआर

बाँड्स (आयएनई457ए09125)वरील व्याजाचे प्रदान

तारीख 31.01.2018 रोजी आयोजित बोर्ड सभेची अधिसूचना

बाँड्स (आयएनई457ए09125 आणि457ए09132)वरील व्याजाचे प्रदान

तारीख 7 जानेवारी 2018 पासून लागू सुधारित एमसीएलआर

भागधारक संचालकाच्या निवडणुकीकरिता वृत्तपत्र अधिसूचना

तारीख 03.01.2018 रोजी आयोजित बोर्ड सभेचा निष्कर्ष

Outcome of Board Meeting held on 03.01.2018

बाँड (आयएनई457ए09199)वरील व्याजाचे प्रदान

तारीख 03.01.2018 रोजी आयोजित बोर्ड सभेची अधिसूचना

स्टॅट्युटरी सेंट्रल ऑडिटर्सची नियुक्ती

तारीख 27.12.2017 चा संप स्थगित

तारीख 27.12.2017 च्या संपाची सूचना

बाँडधारकांना व्याजाचे देय (आय़एनि457ए08043)

पुनरावर्ती एमसीएलआर तारीख 07 डिसेंबर 2017 पासून लागू

तारीख 22 ते 24 नोव्हेंबर 2017 रोजी ऍनलिस्ट / संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची सभा

ऍनलिस्ट/संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची सभा तारीख 20 ते 21 नोव्हेंबर, 2017 रोजी आयोजित

तारीख 30.09.2017 रोजी समाप्त होणा-या कालावधीचा अर्धवार्षिक अहवाल

ऍनलिस्ट/संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची सभा तारीख 14 ते 17 नोव्हेंबर, 2017 रोजी आयोजित

ऍनलिस्ट/संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची सभा तारीख 13 नोव्हेंबर, 2017 रोजी आयोजित

तारीख 07 नोव्हेंबर 2017 पासून पुनर्विलोकित एमसीएलआर लागू

तारीख 10.11.2017 रोजी आयोजित बोर्ड मीटिंगची सूचना

बाँड्स वरील व्याजाचे देय (INE457A09207)

पुनरावलोकित एमसीएलआर तारीख 07 ऑगस्ट 2017 पासून लागू

तारीख 03.10.2017 च्या बॉण्डसवर व्याजाचे देय

तारीख 07 सप्टेंबर 2017 पासून सुधारित एमसीएलआर

दराचे पुनरावलोकन -- 30.08.2017

दराचे पुनरावलोकन -- 30.08.2017

तारीख 22 ऑगस्ट 2017 रोजी संपाची अधिसूचना

07 ऑगस्ट 2017 पासून सुधारित एमसीएलआर

आयपीडीआय टियर I बाँडस् (आयएनई457ए09124)चे रिडेम्पशन

तारीख 31.07.2017 रोजी आयोजित बोर्ड मीटिंगची अधिसूचना

एमसीएलआरचे टियर II बाँडस् (आयएनई457ए09116)चे रिडेम्पशन

07 जून 2017 पासून सुधारित एमसीएलआर

रेटिंगचे पुनरीक्षण

टियर II बाँडस् (आयएनई457ए08035) वरील व्याजाचे देयक

संचालकांचे थांबणे

07 जून 2017 पासून लागू असलेला पुनरावलोकित एमसीएलआर

शासकीय नामांकित संचालकाची नियुक्ती

दि.31.03.17 रोजी संपणा-या अर्ध वर्षीय काळाचे कम्युनिकेशन

07 जून 2017 पासून लागू असलेला पुनरावलोकित एमसीएलआर

07 जून 2017 पासून लागू असलेला पुनरावलोकित एमसीएलआर

शेअरहोल्डर संचालकांच्या निवडणुकीच्या विशिष्ट तारखेबद्दल सूचना

दिनांक 04 मे 2017 रोजी आयोजित मंडळाच्या सभेचा वृत्तांत

दिनांक 04 मे 2017 रोजी आयोजित मंडळाच्या सभेची सूचना

कार्यकारी संचालकाची नियुक्ती

रिडेम्प्टेशन टियर II बाँड्स (INE457A09108)

रिडेम्प्टेशन टियर II बाँड्स (INE457A09090)

दिनांक 24 मार्च 2017 रोजी आयोजित मंडळाच्या सभेची सूचना

जून 2017 पासून लागू असलेला पुनरावलोकित एमसीएलआर

28 फेब्रुवारी 2017 च्या संपाची सूचना

संशोधित एमसीएलआर 07 फेब्रुवारी 2017 पासून लागू

07 फेब्रुवारी 2017 च्या संपाची अधिसूचना

टियर II बाँड्स (आयएनई457ए09173) वरील व्याजाचे देय

टियर II बॉण्डस वर व्याजाचे देय

तारीख 31/01/2017 रोजी आयोजित बोर्ड मीटिंगची सूचना

एटी I बॉण्डस वर व्याजाचे देय

पुनर्विक्षित एमसीएलआर तारीख 07/01/2017 पासून लागू

स्टॅट्युटरी सेन्ट्रल ऑडिटरची नियुक्ती

एटी I बॉण्डसचे इश्युअन्स

निधि उभारणे

तारीख 01.12.2016

ऍनलिस्ट सभा रद्द

ऍनलिस्ट सभेचे सूचिपत्र

तारीख 30.11.2016रोजी समाप्त होणा-या सहामाहीकरिता सहामाही कम्युनिकेशन

संचालकाचे सेसेशन

तारीख 05.11.2016 रोजी आयोजित बोर्ड सभेची अधिसूचना

बाँडची मुक्ति

दराची रिव्हिजन

सुधारित एमसीएलआर तारीख 01.10.2016 पासून लागू

बाँडधारकांना व्याजदेयाबाबत सूचना

एमडी आणि सीईओ यांच्या नेमणुकी

संपाची सूचना

संचालकांची समाप्ती

तारीख 12.08.2016 रोजी आयोजित मंडळाच्या सभेची सूचना

संपाची सूचना

संचालकांची नेमणूक

क्रेडिट रेटिंगचे पुनरनुमोदन

डिव्हिडेन्ड क्लेमसाठी सूचना

तारीख 13 जुलै 2016 रोजी आयोजित संपाची सूचना

Raising of Capital

विश्लेषकांच्या / संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या सभेचे सादरीकरण

तारीख 12.05.2016 रोजी आयोजित मंडळाच्या सभेची सूचना

प्रस्तावना -- मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (एमसीएलआर) तारीख 01 एप्रिल 2016 पासून लागू

तारीख 29 फेब्रु 2016 रोजी आयोजित संपाची सूचना

संचालकांची नेमणूक

तारीख 10.02.2016 रोजी आयोजित मंडळाच्या सभेची सूचना

भांडवल उभारणे

एआयबीईए तर्फे संपाची सूचना

स्टॅट्युटरी सेंट्रल ऑडिटर्स यांची नेमणूक

बँकेचे बाँडस् बॉरोइंग व सीओडीच्या रेटिंगची पुनर्निर्मिती

तारीख 04.11.2015 रोजी आयोजित मंडळाच्या सभेची सूचना

तारीख 12.08.2015 रोजी आयोजित मंडळाच्या सभेची सूचना

नोंदणी व ट्रान्सफर एजन्ट यांच्या बदलाची सूचना

बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अप्रकाशित दरांबद्दल पद्धती व प्रक्रिया यांच्या संहिता बँक ऑफ महाराष्ट्र संवेदनात्मक माहिती

बँक ऑफ महाराष्ट्र (भाग आणि सभा) नियामक 2004

सर्वसाधारण सभेची सूचना

 
 
Insurance Products
गृहकर्जाकरिता "डायरेक्ट सेलिंग एजन्ट/डीएसए"
उद्यमी मित्र
अटेन्शन एनआरआय कस्टमर्स
Car Dealers Tie-up Form
MAHA e-PAY
Reservation Roster
इंटिग्रिटी प्लेज सीव्हीसी तर्फे
शाखा शोधा (लोकेट करा)/ एटीएम
OTS Settlement Request
बँकेचे विलफुल डिफॉल्टर्स
विशेष शाखांची यादी

वापरकर्त्याची नियमावली - यूपीआय
Revised Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) with effect from 07.10.2018

Press Release For the Quarter and Nine months ended 31st December 2017

Rupay Debit Card Offers

तारीख 01-02-2016 च्या अधिसूचनेच्या सेवा शुल्कातील सुधारणा 01-08-2017 पासून लागू

तारीख 01/07/2017 पासून लागू असलेले सीएमएस शुल्क य़य़

FAQs International Debit Card

A Little extra care makes your online transactions more secure

Account Portability : Transfer of account from one branch to another branch in the Bank

Bank's Codes of Commitments to Customers

List of branches authorized for opening of PPF Account

RBI Monetary Museum - Reserve Bank of India

General Information about the Museum
आयात / निर्यात चलन
राज्यनिहाय सुट्ट्या
महत्त्वाचेः :बँक ऑफ महाराष्ट्र कोणत्याही कारणास्तव फोन/इमेल/एसएमएस द्वारे बँक खात्याचे तपशील कधीही विचारीत नाही.

बँक सर्व ग्राहकांना विनंती करत आहे की, अशा फोन/इमेल/एसएमएस यांना प्रतिसाद देऊ नये आणि त्यांचे बँक खात्याचे तपशील कोणत्याही कारणास्तव कोणालाही देऊ नये. तुमचा सीव्हीव्ही/डेबिट-पिन क्रमांक/क्रेडिट कार्ड कोणालाही देऊ नये.