अटेन्शन एनआरआय कस्टमर्स

एफएटीसीए/सीआरएस :

फॉरिन अकौंट टॅक्स कम्प्लायन्स ऍक्ट (एफएटीसीए) हा यूएसचा कायदा आहे ज्यामध्ये यूएस नागरिक/रहिवासी यांनी त्यांचा नॉन-यूएस आर्थिक अकौंटस् यूएस सरकारला रिपोर्ट करावयाची आवश्यकता असते, त्याचप्रमाणे यूएसखेरीज अन्य नागरिक/रहिवासी यांनी त्यांचा सीआरएस अकौंटस्.

एफएटीसीए/सीआरएसच्या रिपोर्टस अंतर्गत येते की, भारताशिवाय असलेले इन्डिसिया (पत्ता, वास्तव्य-ठिकाण, संपर्क क्रमांक इ.) यांच्यासहित अकौंटसच्या बाबतीतील उचित डिलिजन्स पूर्ण केले पाहिजेत. तुमच्या शाखेकडे स्व-प्रमाणिताचे अधिकथन/जाहीर घोषणा देऊन उचित डिलिजन्स पूर्ण करता येतील.

एफएटीसीए/सीआरएसच्या अधिकथनाकरिता प्रारूप/फॉर्मॅट्सः प्रपत्र/फॉर्म I हा वैयक्तिक खातेधारकांसाठी आहे आणि प्रपत्र/फॉर्म II हा विना-वैयक्तिक खातेधारकांसाठी आहे एनआरआय यांनी संबंधित फॉर्म डाउनलोड करून घ्यावा आणि रीतसर भरून व स्वाक्षरी करून त्यांच्या शाखेकडे अपडेशनकरिता पोष्टाने 31 ऑक्टोबर, 2017 पर्यंत पाठवावा. उचित भरलेल्या फॉर्मची स्कॅन्ड प्रत मेलने शाखेकडे आगाऊ प्रत स्वरूपात पाठवता येईल. फॉर्मच्या सादरीकरणातील कसूरीबद्दल अधिकथन/जाहीर घोषणा सादर करीपर्यंत खाते बंद करण्यात येईल. याशिवाय, अधिकथन/जाहीर घोषणा सादर करीपर्यंत खातेदार एनआर एफडी उघडू शकणार नाही.Insurance Products
गृहकर्जाकरिता "डायरेक्ट सेलिंग एजन्ट/डीएसए"
उद्यमी मित्र
अटेन्शन एनआरआय कस्टमर्स
Car Dealers Tie-up Form
MAHA e-PAY
Reservation Roster
इंटिग्रिटी प्लेज सीव्हीसी तर्फे
शाखा शोधा (लोकेट करा)/ एटीएम
OTS Settlement Request
बँकेचे विलफुल डिफॉल्टर्स
विशेष शाखांची यादी

वापरकर्त्याची नियमावली - यूपीआय
Revised Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) with effect from 07.10.2018

Press Release For the Quarter and Nine months ended 31st December 2017

Rupay Debit Card Offers

तारीख 01-02-2016 च्या अधिसूचनेच्या सेवा शुल्कातील सुधारणा 01-08-2017 पासून लागू

तारीख 01/07/2017 पासून लागू असलेले सीएमएस शुल्क य़य़

FAQs International Debit Card

A Little extra care makes your online transactions more secure

Account Portability : Transfer of account from one branch to another branch in the Bank

Bank's Codes of Commitments to Customers

List of branches authorized for opening of PPF Account

RBI Monetary Museum - Reserve Bank of India

General Information about the Museum
आयात / निर्यात चलन
राज्यनिहाय सुट्ट्या
महत्त्वाचेः :बँक ऑफ महाराष्ट्र कोणत्याही कारणास्तव फोन/इमेल/एसएमएस द्वारे बँक खात्याचे तपशील कधीही विचारीत नाही.

बँक सर्व ग्राहकांना विनंती करत आहे की, अशा फोन/इमेल/एसएमएस यांना प्रतिसाद देऊ नये आणि त्यांचे बँक खात्याचे तपशील कोणत्याही कारणास्तव कोणालाही देऊ नये. तुमचा सीव्हीव्ही/डेबिट-पिन क्रमांक/क्रेडिट कार्ड कोणालाही देऊ नये.