एटीएम सेवा

 
हरवणे-हानी कळवण्यासाठी/ एटीएम/डेबिट कार्ड हाँटलिस्ट करण्यासाठी :

एटीएम सर्व्हिस प्रोव्हायडर :

(कार्ड नंबर व अकाऊंट नंबर देणे आवश्यक आहे.)

टोल फ्री :

१८०० २०९ ३५४५

इतर लाईन्स :
०२२-६१९५७६०१
०२२-६१९५७६०२

एटीएम कार्ड सेल, मुंबई :

(सकाळी १०.३० ते संध्याकाळी ५.३०) (कार्ड नंबर व अकाऊंट नंबर देणे आवश्यक आहे.)
०२२-२२६९२२८९
०२२-२२६९१३२२
०२२-२२६९१७४६

जनरल टोल फ्री नंबर (महासेवा 24x7)
1800-233-4526

इ-मेल :

एटीएम कार्ड सर्व्हिसेस संबंधी प्रश्नo :

cardcell_mumbai@mahabank.co.in

एटीएम मध्ये कॅश न मिळण्यासंबंधीचे प्रश्नांसाठी :
atmclaim@mahabank.co.in

अर्जासंबंधित प्रश्नांसाठी :
atm_application@mahabank.co.in;

इ-मेल व्दारे तक्रार करण्यासंबंधी :
agmmkt@mahabank.co.in

 
 
 
 
Last update date - 22.07.11
“Direct Selling Agent” for Housing Loan
उद्यमी मित्र
अटेन्शन एनआरआय कस्टमर्स
इंटिग्रिटी प्लेज सीव्हीसी तर्फे

वापरकर्त्याची नियमावली - यूपीआय
शाखा शोधा (लोकेट करा)/ एटीएम
बँकेचे विलफुल डिफॉल्टर्स
Revised Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR)/ Base Rate with effect from 07.04.2018

Press Release For the Quarter and Nine months ended 31st December 2017

Rupay Debit Card Offers

तारीख 01-02-2016 च्या अधिसूचनेच्या सेवा शुल्कातील सुधारणा 01-08-2017 पासून लागू

तारीख 01/07/2017 पासून लागू असलेले सीएमएस शुल्क य़य़

FAQs International Debit Card

A Little extra care makes your online transactions more secure

Account Portability : Transfer of account from one branch to another branch in the Bank

Bank's Codes of Commitments to Customers

List of branches authorized for opening of PPF Account

RBI Monetary Museum - Reserve Bank of India

General Information about the Museum
विशेष शाखांची यादी
आयात / निर्यात चलन
राज्यनिहाय सुट्ट्या
महत्त्वाचेः :बँक ऑफ महाराष्ट्र कोणत्याही कारणास्तव फोन/इमेल/एसएमएस द्वारे बँक खात्याचे तपशील कधीही विचारीत नाही.

बँक सर्व ग्राहकांना विनंती करत आहे की, अशा फोन/इमेल/एसएमएस यांना प्रतिसाद देऊ नये आणि त्यांचे बँक खात्याचे तपशील कोणत्याही कारणास्तव कोणालाही देऊ नये. तुमचा सीव्हीव्ही/डेबिट-पिन क्रमांक/क्रेडिट कार्ड कोणालाही देऊ नये.