Azadi ka Amrit Mahatsav

Last Visited Page  

सौर वॉटर हिटर्सना वित्तपुरवठा करणे

सौर वॉटर हिटर्सना वित्तपुरवठा करणे.

सुविधेचा प्रकार

            मुदत कर्ज (टीएल)

हेतू      

ॲग्रो प्रोसेसिंग युनिटमध्ये वापरण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या नवीन सोलर वॉटर हिटिंग सिस्टीमची खरेदी.

पात्रता

 

  • लहान व अल्पभूधारक शेतकरी
  • करणाऱ्यांस/भाडेकरू शेतकरी
  • कृषी-उद्योजक

घटक

सौर पीव्ही पॅनेल

पुढील मोटर पंप फोटोंवोल्टिक ॲरेसह सुसंगत आहे:

अ) पृष्ठभाग आराहित केन्द्रापसारक पंप सेट

ब) सबमर्सिबल पंप सेट

क) फ्लोटिंग पंप सेट

ड) एमएनआरईच्या मंजुरीनंतर इतर कोणत्याही प्रकारचे मोटर पंप सेट.

रक्कम

८०-८५% च्या प्रकल्प खर्च सुटे खर्च समावेश

मार्जीन

रू. १.६० लाख- नाही

रू. १.६० लाखांपेक्षा जास्त - १५ ते २५%

व्याज दर

रु. १०.०० लाखांपर्यंत          : १ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + २.००%
रु. १०.०० लाखांपेक्षा अधिक : १ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + ३.००%

सुरक्षा 

रू. १.६० लाख - उपकरणे व ॲक्सेसरीजचे हायपोथिकेशन

रू. १.६० लाखापेक्षा जास्त - उपकरणे व ॲक्सेसरीज आणि तृतीय पक्षाची गॅरंटी/गहाण ठेवणे.

परतफेड

            किमान ३-५ वर्षे

आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदार :

  • कर्ज अर्ज
  • सर्व ७/१२,८ ए, ८ डी प्रमाणपत्रे, अर्जदाराच्या सीमा.
  • पीएसीएससह आसपासच्या वित्तिय संस्थांकडून अर्जदाराचे कोणतेही थकीत नसल्याचे प्रमाणपत्र.
  • कर्जासाठी बँकेच्या पॅनेलवरील वकिलांकडून कायदेशीर शोध १.६० लाख रू. जमीन जहा तारण करायचं आहे.
  • कोटेशन/अंदाजाची प्रत
 

गॅरेंटर (१.६० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी):-

गॅरेंटर फॉर्म

  • सर्व ७/१२,८ अ आणि पीएसीएस गॅरंटर्सचे थकबाकी प्रमाणपत्र.