Azadi ka Amrit Mahatsav

Last Visited Page  

वर्तमान भरती

स्केल I आणि II प्रकल्प 2021-22 मध्ये तज्ञ अधिकाऱ्यांची भरती

मुख्य जोखीम अधिकारी प्रकल्प 2021-22 ची भरती

वाटप यादी : सीआरपी पीओ X आणि IX राखीव यादी

वाटप यादी : सीआरपी सीएलके X आणि IX राखीव यादी

कागदपत्र पडताळणीसाठी स्थगिती संबंधित

कागदपत्र पडताळणीच्या प्रक्रियेसाठी सूचना

स्केल II मधील सामान्य अधिकारी अधिका-यांची भरती (प्रकल्प 2) 2021-22

वाटप यादी : सीआरपी पीओ नववा आणि आठवा राखीव यादी

वाटप यादी : सीआरपी सीएलके नववा आणि आठवा राखीव यादी

स्केल -II मध्ये तज्ञ अधिकारी भरती (माहिती तंत्रज्ञान विभाग) - प्रकल्प 2020-21:

स्केल - II आणि स्केल - II मध्ये जनरलस्टिस्ट ऑफिसरची भरती (प्रकल्प 2019-20):

मुख्य जोखीम अधिकारी भरती(कराराच्या आधारे):

वर्ष 2017 साठी 1/3 वेतनात अर्धवेळ सबस्टॅफ भरती