Azadi ka Amrit Mahatsav

महाबँक कर्ज योजना डॉक्टर, चार्टर्ड अकौन्टन्ट्स, इंजिनिअर वास्तुविशारद

  • डॉक्टरांसाठी रु. 5.00 कोटी पर्यंत संयुक्त ऋण मर्यादा
  • सीए, अभियंते आणि एम्बॅक्सीजसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे संयुक्त कर्ज मर्यादा. वास्तुविशारद
  • बँके व्यतिरिक्तच्या अर्थसहाय्यातून विकत घेतलेल्या / खरेदी केलेल्या संपत्तीची तारण म्हणून नोंद
  • रू .2.00 कोटी पर्यंतचे कोणतेही आनुषंगिक सुरक्षा [सीजीटीएमएसई कव्हर]नाही
  • मार्जिन: 15% ते 25%
  • अधिस्थगन कालावधीसह 7 वर्षांपर्यंत परतफेड कालावधी
  • डॉक्टरांसाठी: इमारतीची खरेदी / बांधकाम करण्यासाठी, जास्तीत जास्त परतफेड कालावधी [अधिस्थगन कालावधीसह] 12 वर्षांपर्यंत विचारात घेता येईल

आत्ताच अर्ज करा