निविदा व कंत्राट
निविदेची तारीख अर्ज करण्याची शेवटची तारीख टेक्निकल बीड उघडण्याची तारीख व्यापारी बीड उघडण्याची तारीख कंत्राट दिले गेले कामाचा तपशील एकूण रक्कम विभाग क्षेत्र
14.05.2014 09.06.2014 09.06.2014 24.06.2014(E-Auction 1)M/s M-Tech Innovations Ltd.(L1)
2)M/s CMS Info Systems Pvt.Ltd.(L2
End to End Card Management Services for 3 years 21.6 Crores ITD HO
10.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 M/s TCS Procurement of Microsoft License 1.96 Crore ITD HO
20.01.2014 12.02.2014 13.02.2014 - व्यापारी बिडसाठी निविदांची किमान संख्या उपलब्ध नाही कॅश व्हॅन चे आउटसोर्सिंग - सुरक्षितता लातूर
13.01.2014 03.02.2014 03.02.2014 24.02.2014 M/s AGS Transact Technologies Ltd. Supply, Deployment and Management of ATMs/Cash Dispensers Under Capex Model Rs. 35.96 Cr. ITD HO
20.11.2013 16.12.2013 16.12.2013 20.12.2013 M/s Acer India Pvt Ltd (60%) M/s HCL(40%) Procurement of hardware. Replacement Plan Acer 12.66 Cr HCL 8.34 Cr ITD HO
28.08.2013 14.09.2013 14.09.2013 17.09.2013 M/s Acer India Pvt Ltd Procurement of hardware for new branches 4.6 Crore ITD HO
02.08.2013 08.08.2013 08.08.2013 08.08.2013 दयानंद असोसिएटस् श्री वेंकटेश्वर नेटवर्क्स इंटिरिअर फर्निशिंग इलेक्ट्रिकल अँड लॅन 730120.00 300980.00 सेरलिंगमपल् ली ब्रँच हैदराबाद
01.08.2013 03.08.2013 03.08.2013 03.08.2013 मे.वसुंधरा इंटिरिअर्स अँड सर्व्हिसेस बंगलोर इंटिरिअर वर्कस् ऑफ यादगीर न्यू ब्रँच प्रिमायसेस
New Branch Premises
814476 प्रिमायसेस डिपार्टमेन्ट बंगलोर विभाग
01.08.2013 03.08.2013 03.08.2013 03.08.2013 मे.श्रीनिवास इंजि. वर्क्स बंगलोर इलेक्ट्रिकल वर्कस् ऑफ यादगीर न्यू ब्रँच प्रिमायसेस
New Branch Premises
323000 प्रिमायसेस डिपार्टमेन्ट. बंगलोर विभाग
27.06.2013 20.07.13 22.07.13 23.07.13
उघडण्यात आले नाही
काही नाही औरंगाबाद साठी आउटसोर्सिंग कॅश व्हॅन ---- सुरक्षितता औरंगाबाद
19.06.2013 18.07.2013 18.07.2013 11.10.2013 M/s NIIT Technologies Ltd. Implementation and Maintenance of Two Factor Authentication Solution for Internet Banking 3.13 Cr. ITD HO
02.05.2013 23.05.2013 23.05.2013 13.05.2013 FIS Payment Solutions and Services India Pvt. Ltd Procurement, Deployment and Management of EFT Switch and Related Services Rs. 28.90 Cr. ITD HO
06.03.2013 14.03.2013 21.03.2013 21.03.2013 व्हीकॉन इंटिरिअर्स इलेक्ट्रिकल प्लस इंटिरिअर फर्निशिंग इलेक्ट्रिकल अँड लॅन 795825.00 328236.00 विशाखापट्टनम शाखा हैदराबाद
27.03.2013 04.04.2013 05.04.2013 05.04.2013 व्हीकॉन इंटिरिअर्स व्हीकॉन इंटिरिअर्स इंटिरिअर फर्निशिंग इलेक्ट्रिकल अँड लॅन 763965.00 312570.00 अनाकापल्ली शाखा हैदराबाद
12.02.2013 16.02.2013 16.02.2013 16.02.2013 मे.ओम श्री इलेक्ट्रिकल्स बंगलोर इंटिरिअर वर्क्स ऑफ अनेकल न्यू ब्रँच प्रिमायसेस
288620 प्रिमायसेस डिपार्टमेन्ट बंगलोर विभाग
12.02.2013 16.02.2013 16.02.2013 16.02.2013 मे.मंजू इंटिरिअर्स-बंगलोर इंटिरिअर वर्क्स ऑफ अनेकल न्यू ब्रँच प्रिमायसेस 906863 प्रिमायसेस डिपार्टमेन्ट बंगलोर विभाग
13.01.2013 18.01.2013 19.01.2013 19.01.2013 व्हीकॉन इंटिरिअर्स किरण इलेक्ट्रिकल्स इंटिरिअर फर्निशिंग इलेक्ट्रिकल अँड लॅन 580950.00 325211.00 भिमावरम शाखा
हैदराबाद
22.01.2013 29.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 मुरलीकृष्णा डेकॉर्स इलेक्ट्रिकल प्लस इंटिरिअर फर्निशिंग इलेक्ट्रिकल अँड लॅन 582353.00 302960.00 करीमनगर शाखा
हैदराबाद
23.01.2013 29.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 मुरलीकृष्णा डेकॉर्स एस.व्ही.के.एन्टरप्राइजेस इंटिरिअर फर्निशिंग इलेक्ट्रिकल अँड लॅन 444218.00 293758.00 सूर्यारावपेट विजयवाडा शाखा
हैदराबाद
19.12.2012 26.12.2012 26.12.2012 26.12.2012 एस.व्ही.के.एन्टरप्राइजेस व्हीकॉन इंटिरिअर्स इलेक्ट्रिकल अँड लॅन इंटिरिअर फर्निशिंग 299782.00 573410.00 महबूबनगर शाखा
हैदराबाद
19.12.2012 26.12.2012 26.12.2012 26.12.2012 व्हीकॉन इंटिरिअर्स किरण इलेक्ट्रिकल्स इंटिरिअर फर्निशिंग इलेक्ट्रिकल अँड लॅन 595751.00 304384.00 दिलसुखनगर
हैदराबाद
19.12.2012 26.12.2012 26.12.2012 26.12.2012

दयानंद असोसिएटस्

किरण इलेक्ट्रिकल्स
इंटिरिअर फर्निशिंग इलेक्ट्रिकल अँड लॅन 846595.00 372149.00 काचीगुडा शाखा
हैदराबाद
19.12.2012 26.12.2012 26.12.2012 26.12.2012 व्ही.एम. मार्केटिंग किरण इलेक्ट्रिकल्स इंटिरिअर फर्निशिंग इलेक्ट्रिकल अँड लॅन 84680.00 15060.00 झेड. एम. केबिन
हैदराबाद
        आरती क्राफ्टस् एस.व्ही.के.एन्टरप्राइजेस आरती क्राफ्टस् एस.व्ही.के.एन्टरप्राइजेस 178690.00 98060.00 झेडओ कॉन्फरन्स रूम
हैदराबाद
१८.१२.१२ २८.१२.१२ ३१.१२.१२ ३१.१२.१२ मे.महाळसा कॉर्पोरशन फर्निचर व इले. वर्क ६०५९८४.०० क्षेत्रीय कार्यालय , पणजी , गोवा गोवा
१८.१२.१२ २८.१२.१२ ३१.१२.१२ ३१.१२.१२ मे.महाळसा कॉर्पोरशन फर्निचर व इले. वर्क ६५६२५५.०० क्षेत्रीय कार्यालय , पणजी , गोवा गोवा
३१.१२.१२ २१.११.१२ १४.०० वा. २१.११.१२ १६.०० वा. २९.११.१२ एचसीएल इन्फोसिस्टी म लि. एंटरप्राइज वाईड अँटीव्हायरसा सोल्यूशन ३.२५ कोटी   प्रमुख कार्यालय
२७.१०.१२ ०७.११.१२ ०८.११.१२ ०८.११.१२ मे.भवरलाल अँड असो. फर्निचर व इले. वर्क ८४०२८६.०० क्षे.का.प.गोवा गोवा
१७.१०.१२ ०७.११.१२ १४.०० वा. ०७.११.१२ १६.०० वा. ११.०७.१२ मे. पीडब्ल्यूसी डेटा सेंटर , आपत्ती सुधार क्षेत्र , प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट ऑफिस , एनएपीज आणि शाखांसह संपूर्ण वाईड एरिआ नेटवर्कसह माहिती सुरक्षा ऑडिट १.७० कोटी आयटी प्रमुख कार्यालय
१०.१०.१२ ०१.११.१२ १४.०० वा पर्यंत ०१.११.१२ १६.०० वा पर्यंत ०९.११.१२ एचसीएल कनेट लि. शाखांमध्ये नेटवर्क सामुग्रीचा पुरवठा आणि देखभाल १५.८८ कोटी आयटी प्र का
२६.०९.१२ २०.१०.१२ १४.०० वा. पर्यंत २०.१०.१२ १६.०० वा. पर्यंत २९.१०.१२ लागू नाही एंटरप्राइज वाईड अँटी व्हायरस सोल्यूशन आरएफपी १५२०१२ लागू नाही आयटी प्र का
१६.०८.१२ २७.०९.१२ १४.३० वा. पर्यंत २७.०९.१२ १६०० वा. पर्यंत २२.१०.१२ ट्रायमॅक्स आयटी इन्फ्रस्ट्रक्चर अँड सर्व्हिसेस लि. एमपीएलएसपर्यंत बँकेच्या नेटवर्कचे मायग्रेशन , वाईड एरिआ नेटवर्क सर्व्हिसेस ३७ कोटी आयटी प्र का
०८.०८.१२ ०५.०९.१२ १४.३० पर्यंत ०५.०९.१२ १६.३० पर्यंत ११.११.१२ लागू नाही बँकेच्या प्रायमरी डेटा सेंट साईट - आरएफपी१३२०१२ लागू नाही आयटी प्र का
01.08.2012 09.08.2012 09.08.2012 28.08.2012 Brinks Arya Door Step Banking Services to customers of Bank of Maharashtra - ABC HO
०१.०८.१२ ३०.०८.१२ ३०.०८.१२ १३.१०.१२ मे.एसर इंडिय प्रा लि व मे.एचसीएल इन्फो सिस्टीम्स लि हार्डवेअर प्रोक्युअरमेंट आरएफपी११२०१२ १५.१९ कोटी आयटी प्र का
04.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 - Retendered Door Step Banking Services to customers of Bank of Maharashtra - ABC HO
३०.०५.१२ २९.०६.१२ २७.०७.१२ १७.०८.१२ शे. १ मायक्रो टेक.लि. शे.२ मायक्रो टेक.लि. शे.३ मायक्रो टेक.लि. शे.४ मायक्रो टेक.लि. शे.५ फिनो लिमिटेड शे.६ अलंकित फिन लि शे.७ अलंकित फिन लि शे.८ गुजरात इन्फोटेक शे.९ टेरा सॉफ्ट लि. शे.१० व्हॅकर्नजी सॉफ्ट ( शे. शेड्यूल ) यूआयडी प्रोजेक्ट आधार आरएफपी०९२०१२ शे. १ २८.११ शे.२ २८.५२ शे.३ २७.३१ शे.४ २६.२२ शे.५ ३७.९९ शे.६ ३१.४६ शे.७ ३१.४६ शे.८ ३४.०० शे.९ ३८.०० शे.१० ४०.०० ( प्रति एनरोलमेंटमागील आकडे) आयटी अँड एफआय प्र का
२४.०५.१२ ०९.०६.१२ ११.०६.१२ १३.०६.१२ युनिव्हर्सल सिक्युरिटी पर्सोनेल , ट्रेनिंग आणि संलग्न सेवा कॅश व्हॅन्स ०२ प्रमुख कार्यालय प्रमाणांनुसार ८२.५००/- प्रति कॅश व्हॅन + कर आणि ओव्हरटाईम चार्जेस सिर्क्युरिटी औरंगाबाद
23.05.2012 13.06.2012 16.06.2012 05.09.2012 1. Reliance Securities Ltd
2. Ventura Securities Ltd.
Online Share Trading facility to the Demat Customers of Bank of Maharashtra - ABC HO
०१.०५.१२ २१.०५.१२ २१.०५.१२ लागू नाही   विविध कामांसाठी पेटी कॉन्ट्रॅक्टर्स/ सेवापुरवठादारांचे पॅनेल तयार करणे लागू नाही सीएसडी प्र का
१८.०४.१२ १०.०५.१२ १०.०५.१२ १३.०५.१२ मे.भारती एअरटेल व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सामग्री आरएफपी०५२०१२ २.५५ कोटी आयटीडी प्र का
१८.०४.१२ ०९.०५.१२ ०९.०५.१२ २८.०५.१२ मे. एसर इंडिया प्रा. लि. लॅपटॉप्स - अल्ट्रा स्मॉल शाखांसाठी आरएफपी ०७२०१२ १.७२ कोटी आयटी व एफआय प्र का
२२.११.११ १४.१२.११ १४.१२.११ १४.०२.११ मे.एबीचए इले. लोकमंगल आवाराचे पुन्हा इले. आणि अतिरिक्त इले.लोड प्राप्त करणे ९८३७३७७.४० सीएसडी प्र का
२४.०९.११ १७.१०.११ १७.१०.११ १४.०२.१२ पुन्हा टेंडर प्रक्रिया लोकमंगलचे पुन्हा इले. लागू नाही सीएसडी प्र का
२०.०७.११ १०.०८.११ १०.०८.११ ०७.०९.११ मे. मायक्रो सिक्युअर सोल्यूशन्स लि. लोकमंगलच्या मुख्य लॉबीत ऍक्सेस कंट्रोल सिस्टीमची उभारणी २१००००.०० सीएसडी प्र का
०८.०४.११ २९.०४.११ ०३.०५.११ ०४.०६.११ मे.केपीएमजी बेसिल टू अन्वये ऍडव्हान्सड ऍप्रोचेसच्या अंमलबजावणीसाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी आरएफपी रु.८०.०० लाख सेवा कर वगळता इंटिग्रेटेड रिस्क मॅनेजमेंट प्र का
१४.०२.११ ०८.०३.११ ०८.०३.११ १७.०३.११ टीयूव्ही-एसयूडी साऊथ एशिया लोकमंगल आवाराचे ऊर्जा ऑडिट ९००००.०० सीएसडी प्र का
११.१०.१० ०१.११.१० ०१.११.१० ०१.१०.१० लागू नाही विविध कामांसाठी कंत्राटदार/ सेवा पुरवठादारांचे पॅनेल लागू नाही सीएसडी प्र का
१५.०४.१० १५.०४.१० सकाळी ९.३० पूर्वी १५.०४.१० १५.०४.१० स्टेट बँक ऑफ इंडिया १४३७४ सुवर्णनाण्यांचा पुरवठा ७.५० ग्रॅ वजन ९९९.९ प्युरिटी प्रत्येकी रु.१३०२७/- प्रति सुवर्ण नाणी एचआरएम विभाग सी ओ पुणे  
15.04.2010 15.04.2010 before 9.30 am 15.04.2010 15.04.2010 STATE BANK OF INDIA Supply OF 14374 GOLD COINS WEIGHING 7.50 GRAMS EACH OF PURITY 999.9 Rs.13,027/- PER GOLD COIN HRM DEPTT. C.O. PUNE  
06.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 मेसर्स अर्नस्ट अँड यंग

रिजनल रुरल बँकांमध्ये - क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांमध्ये - सीबीएसच्या अंमलबजावणीसाठी सल्ला सेवा

Rs. 98,00,000/-    
06.01.2010 28.01.2010 28.01.2010 03.02.2010 मेसर्स एसर इंडिया प्रा. लिमिटेड

2009-2010  च्या योजनेअन्वये कॉम्प्युटर हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा पुरवठा, प्रस्थापना आणि कार्यान्वयन 

Rs. 27,62,00,000/-    
26.12.2009 16.01.2010 16.01.2010 16.01.2010 (Reverse Auction on 22.03.2010) M/s Infres Methodex Ltd. 25 Note Sorting Machines (8+2 pockets) Rs. 592.50 lacs Corporate Services HO
02.12.2009 09.02.2009 09.02.2009 15.12.2009 मेसर्स टीसीएस

सीबीएसच्या दुस-या टप्प्यासाठी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा पुरवठा, प्रस्थापना आणि कार्यान्वयन 

Rs. 27,62,00,000/-    
07.10.2009 28.10.2009 28.10.2009 07.11.2009 मेसर्स एनसीआर कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड

केंद्रीय धनादेश प्रक्रिया - सेंट्रालाइज्ड चेक प्रोसेसिंग सेंटर -  केंद्रासाठी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा पुरवठा, प्रस्थापना आणि कार्यान्वयन 

Rs. 1,96,29,145/-    
30.09.2009 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 मेसर्स फोर्बस टेकनोलोजीस लिमिटेड

धनादेश ठेव यंत्रणेचा - चेक डिपॉझिट सिस्टीम -  पुरवठा, प्रस्थापना आणि कार्यान्वयन

Rs.18,47,740/-    
03.07.2009 08.07.2009 N.A 08.07.2009 वसुंदरा इंटेरिअर्स

लघु उद्योग शाखेसाठी इंटिरिअर आणि इलेक्ट्रिकल वर्क्स

Rs.7,18,510/-   बॅंग्लोर विभाग
03.07.2009 11.07.2009 N.A 11.07.2009 फरणेसिया

अडय़ार  शाखेसाठी सिव्हील, इंटिरिअर आणि   इलेक्ट्रिकल वर्क्स

Rs. 7,31,053/-   बॅंग्लोर विभाग
03.07.2009 11.07.2009 N.A 11.07.2009 मंजु इंटेरिअर्स

अडय़ार  शाखेसाठी सिव्हील, इंटिरिअर आणि   इलेक्ट्रिकल वर्क्स

Rs.7,47,170/-   बॅंग्लोर विभाग
10.06.2009 24.06.2009 3:00PM 24.06.2009 5:00PM 24.06.2009 मेसर्स व्ही. एम. मार्केटींग नीजंपत शाखेत मोडूलर फर्निशिंग Rs.2,42,720/-   हैदराबाद विभाग
08.06.2009 22.06.2009 3:00PM 22.06.2009 5:00PM 22.06.2009 मेसर्स मुरलीकृष्ण डेकोर्स नीजंपत शाखेत फर्नीचर Rs.3,36,194/-   हैदराबाद विभाग
08.06.2009 22.06.2009 3:00PM 22.06.2009 5:00PM 22.06.2009 मेसर्स श्री. वेंकटेस्वरा नेटवर्क्स नीजंपत शाखेत लॅन व इलेक्ट्रिकल काम Rs3,25,184/-   हैदराबाद विभाग
29.04.2009 28.05.2009 28.05.2009 09.09.2009 मेसर्स एचसीएल इन्फोसिस्टिम लिमिटेड

स्टोअरेज एरिआ नेटवर्क - संचय क्षेत्र नेटवर्कचा पुरवठा, प्रस्थापना आणि कार्यान्वयन

Rs.1,48,76,920/-    
14.01.2009 04.02.2009 04.02.2009 18.03.2009 मेसर्स एचसीएल इन्फोसिस्टिम लिमिटेड

तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी बँकेत सर्वत्र एंटरप्राइझ-वाईड अँटी व्हायरस सोल्यूशन चा  पुरवठा, प्रस्थापना आणि कार्यान्वयन

Rs. 2,25,60,000/- माहिती तंत्रज्ञान विभाग  
महत्त्वाचेः :बँक ऑफ महाराष्ट्र कोणत्याही कारणास्तव फोन/इमेल/एसएमएस द्वारे बँक खात्याचे तपशील कधीही विचारीत नाही.

बँक सर्व ग्राहकांना विनंती करत आहे की, अशा फोन/इमेल/एसएमएस यांना प्रतिसाद देऊ नये आणि त्यांचे बँक खात्याचे तपशील कोणत्याही कारणास्तव कोणालाही देऊ नये. तुमचा सीव्हीव्ही/डेबिट-पिन क्रमांक/क्रेडिट कार्ड कोणालाही देऊ नये.